post

Бордът на директорите на УниКредит прие стратегически план за изпълнение до 2018 г. Мерките в плана са насочени към увеличаване на кредитирането, инвестиции в дигитализация на банковите услуги, устойчиво увеличаване на показателите за капиталова адекватност и възвръщаемост.

По думите на Федерико Гицони, главен изпълнителен директор на УниКредит в плановете за бъдещи инвестиции са предвидени 1.2 млрд. евро за дигитализация на услугите на УниКредит за клиентите.

Стратегическият план до 2018 г. цели УниКредит да засили капиталовите си показатели и те да продължат да бъдат над изискванията на регулаторите.

При оповестяването на плана беше обяснено, че УниКредит обмисля да излезе или да преструктурира бизнеса с банкиране на дребно в Австрия и с лизинга в Италия, като целта е да се съсредоточи върху основните си бизнес звена.

 

 

УниКредит, представена в България от УниКредит Булбанк, е най-голямата италианска банка по размер на пазарна капитализация и е сред водещите европейски банкови групи.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *