post

Новите технологии са навсякъде, включително и в селското стопанство. От Fermerite.com разглеждат по какъв начин компютрите ще успеят да променят този икономически отрасъл и да помогнат в облекчаването и оптимизирането на човешкия труд.

Да вземем за пример сензорите. Те са в състояние да модернизират значително селското стопанство, тъй като осигуряват възможност за денонощно наблюдение и диагностика на култури, животни и селскостопански машини в реално време. 

Автоматизацията с помощта на големи и малки роботи пък дава възможност да се контролира зреещата култура и да се положат навременни грижи за нея. 

Инженерството, от своя страна, е в състояние да осигури на земеделието нови средства и дори да развие нови области на икономиката. 

Ако всичко това ви изглежда в далечното бъдеще, не бързайте с предположенията. Точните дати на всички тези „чудеса“ са вече изчислени от експертите и е ясно кога всяка една технология се очаква да стане научно жизнеспособна, както и кога предприемачите активно ще започнат да инвестират в нея.

Модерните технологии в растениевъдството 

В растениевъдството се разчита най-вече на сензори за въздух и почва, в животновъдството – на температурни сензори, такива, които отчитат движение и които ще позволят в реално време да се види  и оцени ситуацията на полето или във фермата.  

От своя страна, телематичните сензори на селскостопанско оборудване на трактори, комбайни, други машини и устройства позволяват ранно предупреждение на операторите и механиците на машини, ако е вероятна скорошна повреда.  

Модерните технологии в животновъдството 

Биометрия на животни с помощта на GPS нашийници, които могат автоматично да откриват и предават жизненоважна информация в реално време. Технологията е получила научна обосновка още през 2017 г. и се очаква да стане финансово жизнеспособна през настоящата 2020 г.

Сензорите за добив позволяват използването на диференциално приложение на торове, както и определят състоянието на културите в полето, използвайки инфрачервена светлина например.  

Модерните технологии ще обезпечат и създаването на нови щамове от животни и растения за по-добро задоволяване на биологичните и физиологичните нужди.

Бързото итеративно развъждане на селскостопански животни скоро ще стане факт, тъй като анализът на производителността на потомството на генетично ниво позволява точно да бъдат определени характеристиките на бъдещото потомство, както и да се предложи алгоритъм за тяхното подобряване.

Към настоящия момент са стартирали и няколко изследователски проекта за така нареченото производство на месо in vitro. Вече се отглежда месо експериментално, в лабораторни условия. Технологията се разработва още от 2017 г., като активните инвестиции са планирани за 2024 г. Пълна финансова жизнеспособност се очаква да бъде постигната през 2027 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *