post

Проявата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Агенцията поема разходите на участниците за: самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.

В състава на търговската мисия до Лондон са включени представители на следните фирми: Антиподес ЕООД – София (разработване и внедряване на софтуерни системи), Бусофт инженеринг АД – Бургас (разработка и поддържане на софтуерни продукти, облачни услуги, аутсорсинг на софтуерни услуги), В&У” ЕООД – Варна (разработка на софтуер по задание на клиента), ДИ Консултинг ООД – София (разработване на софтуерни продукти), ИзиАдс ЕООД – София (интернет реклама), КомплитИТ ООД – София (стратегическо планиране и консултиране, графичен и потребителски дизайн, софтуерна разработка и интернет маркетинг на цялостни интернет и мобилни приложения), Мобайл Афеърс ООД – София (разработка, внедряване, дистрибуция и поддръжка на мобилни приложения за различни бизнес платформи), Мусала Софт АД – София (софтуерни решения, реинженеринг и интеграция на информационни системи, ИТ консултиране), Нюмарк ООД – Варна (дигитален маркетинг, разработка на софтуер и онлайн услуги), Нютек-БТ ООД – София (инженеринг, проектиране и разработване, интеграция, консултации, инсталация и сервиз на комуникационни и информационни системи), Оптилокал ООД – Варна (локално SEO за малки и средни бизнеси от различни ниши), Програмиста ООД – Пловдив (разработка, внедряване, обучение и поддръжка на стандартни и поръчкови софтуерни системи), Смартпро ООД – Варна (производствена, сервизна, консултантска и търговска дейност в областта на информационните технологии), Соларити БГ ООД – Пловдив (софтуер за енергиен мениджмънт за фотоволтаични системи), Фашън.бг ООД – Русе (разработване на комплексни решения за фирмено представяне и реклама в Интернет).

Поради голям интерес към проявата в мисията ще се включат и представители на други 7 компании при условия на самофинансиране, а именно: Аксидиа АД – София, Балкан Сървисис ООД – София, Барт ООД – Пловдив, Булуърк Къмпани ООД – София, Селматик ЕООД – Пловдив, СТС Софт АД – Габрово, Тетраком Интерактивни Решения ООД – София, както и на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) – София.

Със съдействието на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Лондон за участниците в търговската мисия е организирана наситена делова програма. В първия ден на проявата ще се проведе среща с г-жа Таня Койчева, ръководител СТИВ Лондон. На българските мениджъри ще бъде представен обзор на ИКТ сектора във Великобритания и ще се изнесат презентации за създаване на търговско дружество и данъчна система, спецификата на продажбите, изграждане на клиентска мрежа, както и източниците за финансиране на ИКТ бизнеса в Обединеното Кралство. По време на посещение в The Bakery Worldwide местни специалисти ще представят предимства от партньорство с различни видове акселератори и ще запознаят с дейността на Tech City UK – най-големия клъстер на острова с над 2 300 фирми.

За участниците в търговската мисия е организирана работна среща в браншова асоциация Tech UK с презентации, споделяне на успешни бизнес практики от страна на специалисти от двете държави. Представителите на БАСКОМ ще запознаят чуждестранните партньори с развитието на българския ИКТ сектор и с възможностите за включване на фирми от сектора в проект FRACTALS, финансиран от ЕС.

В заключение на търговската мисия българските мениджъри и специалисти ще посетят The Business Show 2014 – най-мащабна специализирана изложба във Великобритания за стартиращи и развиващи се компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *