post

Новите електронни дневници ще бъдат тествани първо в 100 училища в страната. Това ще се случи най-рано през втория срок на настоящата учебна година, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов на пресконференция за качествено образование.

“Дневниците ще са аналогични на хартиените – в тях ще се нанасят оценки, отсъствия, забележки и др. Идеята е педагогическите колективи постепенно да започнат да работят само с електронните варианти”, посочи Стаматов. И допълни, че софтуерът за тях ще се покрие от бюджета на министерството и ще влезе във всички училища в края на 2017 г.

Заместникът на Меглена Кунева обясни, че първо ще тестват тази онлайн система в 100 училища, за да видят кои функционалности са работещи и с кои учителите имат затруднения. Преди въвеждането на електронните дневници ще бъдат направени обучения на директорите и педагогическите колективи за работа с тях. Електронните дневници ще бъдат насочени и към родителите, защото ще им позволят да следят онлайн оценките и отсъствията на децата си още при нанасянето им.

По-рано Стаматов представи и проекта на МОН за квалификация на 17 000 учители, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Предвижда се обученията да са изцяло онлайн като в момента министерството прави подбор на отделни обучители или колективи. Квалификационните курсове ще са на различни теми – предприемачество, идентифициране на агресия, приобщаващо образование и работа с деца със специални образователни потребности и др.

По Национална програма за квалификация тази година обучения са преминали над 2000 учители. Очаква се още толкова да получат допълнителна квалификация и през 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *