post

Телерик Академия – водещата образователна организация за летящ кариерен старт и успешна реализация обяви, че отваря прием за програмата Telerik Academy Alpha с Java, която ще стартира през ноември.

Обучението по един от най-популярните програмни езици в света е последната Alpha програма за подготовка на младши програмисти, започваща през 2020 г. То се провежда в малки групи с фокус върху практическите знания и под менторството на опитни трейнъри.

Кандидатурите ще се приемат до 18 октомври на сайта на Телерик Академия и включват автобиография и кратък когнитивен онлайн тест.

Програмата e подходяща за кандидат-студенти, студенти и хора от различни области, които искат да се реализират в ИТ сектора. От тях се изискват базови познания по програмиране, които могат да придобият чрез безплатния подготвителен курс на Телерик Академия. Той ще се провежда веднъж
седмично в периода 3 септември – 10 октомври.

За това време кандидатите ще навлязат в света на програмирането и ще получат всички необходими знания, за да са готови за входящия изпит за Telerik Academy Alpha с Java. Желаещите да се включват в подготвителния курс, ще бъдат приети на база кандидатурата си, която трябва да завършат до 24 август.

За кандидатите с опит Телерик Академия предлага подробни онлайн материали за самоподготовка,  както и организира предварителен изпит (early-bird) на 25 август, за който могат да използват всеки от езиците Java, C#, C++, JavaScript, Kotlin, PHP, Python или Swift. Той им дава ранен шанс да си гарантират
място в програмата, а ако не са доволни от резултата си, могат да се явят и на редовния изпит на 19 октомври.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *