post

 

Теленор организира онлайн работилница за професионалното развитие на хора с увреждания. Събитието под надслов “Шанс за хората с различни възможности” е част от активностите на оператора по програмата Open Mind и събра представители на бизнеса, държавата и неправителствения сектор.

В събитието участваха Адриана Стоименова, заместник-министър на труда и социалната политика, Галина Чулева, главен директор “Управление на хора и култура” в Теленор,  и Йоана Колева от неправителствената организация JAMBA, която помага на хората с различни възможности да се реализират на трудовия пазар. Сред гостите, които се включиха онлайн, бяха представители на над 20 компании.

“За мен беше удоволствие да допринеса към програмата Open Mind и да засегнем важни въпроси в областта на заетостта и възможностите за хората с увреждания. Радвам се, че има такъв интерес от компании в различни сфери на дейност, обединени от една обща кауза. Надявам се, че съвместната ни работа с бизнеса ще продължи и занапред.”, каза Адриана Стоименова, заместник-министър на труда и социалната политика.

“През годините, в които провеждаме Open Mind, програмата се превърна в част от нашето ДНК и сме изключително щастливи, че можем да споделим натрупания опит с представители на отговорния бизнес. Програмата помага не само на хората с увреждания, но и на нас, нашите служители и компания, като разширява мирогледа ни, учи ни на съпричастност и насърчава разнообразие и приобщаване“, каза Галина Чулева, главен директор “Управление на хора и култура” в Теленор.

Тази година четирима нови служители започнаха работа в Теленор по програмата Open Mind. Програмата Open Mind дава възможност на хора със затруднения да развият своите социални и функционални умения и да повишат конкурентоспособността и квалификацията си чрез работа в компанията. По време на програмата участниците имат възможността да събират опит и да се учат от най-добрите професионалисти в Теленор, с което да натрупат увереност за бъдещото си кариерно развитие. След приключването на програмата Теленор оказва подкрепа за по-нататъшната професионална реализация на участниците на трудовия пазар, а някои от тях може да получат предложение за работа в компанията.

Теленор планира да продължи да развива Open Mind Academy с безплатни онлайн обучения за повишаване на професионалните умения за хора с увреждания.

Програмата за хора с различни възможности се провежда ежегодно като част от дългосрочната стратегия по корпоративна отговорност на Теленор. В рамките на досегашните издания към компанията се присъединиха общо 24 участници, които работиха и работят в различни дирекции, сред които „Маркетинг“, „Продажби“ „Технологии“,  „Правни отношения“, „Човешки ресурси“, и др. От всички участници до момента, шестима останаха в Теленор България и след като приключиха участието си в програмата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *