post

Теленор стартира шестото, поредно издание на програмата за кариерно развитие и социална интеграция на хора с различни възможности Open Mind. Двугодишната програма дава възможност на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в условия на реална бизнес среда, като по този начин повишат квалификацията и конкурентоспособността си и станат по-уверени и по-успешни в професионален план. 

Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи на Теленор. За изминалите пет издания над 20 души с различни възможности са участвали в програмата, като всички те са успешно реализирани на трудовия пазар, а петима от тях са назначени на постоянен трудов договор в Теленор България. Програмата води до отлични резултати в приобщаване на хората с увреждания и е принос към един значим сегмент от пазара на труда у нас, където и държавата и бизнесите насочват все повече усилия.

Уникалният дизайн на Open Mind дава възможност не само за формиране на конкурентоспособни специалисти сред хората с увреждания, но и създава работна среда, благоприятстваща разбирането и ангажираността на собствените екипи на компанията.

„В Теленор  винаги сме се фокусирали върху развитието и повишаването на квалификацията на нашите служители. За нас програмата Open Mind е още една възможност да работим с хора с уникален житейски опит, а не просто израз на корпоративна социална отговорност. Със спектъра от активности в рамките на програмата Open Mind адресираме максимален брой заинтересовани страни за развитието на този сегмент от пазара на труда и сме готови да споделим опита на Теленор с други компании“, каза Галина Чулева, главен директор „Хора и стратегия“ в Теленор България. 

Програмата Open Mind се отличава с три ключови елемента, които взаимно се допълват и надграждат. Това са: Open Mind – насочен към търсещите работа хора с увреждания; Open Mind Academy – за нуждаещите се от подкрепа за повишаване на професионалната квалификация; и Open Mind Workshops – предназначени към различни бизнеси с устойчив интерес към наемане на хора с увреждания и с фокус върху обмена на добри практики.

В тазгодишното издание Теленор ще даде шанс за работа на участниците в шест различни направления. Кадри се търсят в сферата на маркетинг, продажби (частни клиенти; продажби и обслужване на клиенти; бизнес клиенти) финанси, право. Двугодишната програма предвижда обучения, работа по реални бизнес проекти под менторството на водещи експерти в съответните области и при конкурентно възнаграждение. Предварителният подбор на кандидатите се осъществява с помощта на неправителствената организация JAMBA, партньор на Теленор по програмата.

Кандидатите за участие в Open Mind могат да изпратят своите автобиография и мотивационно писмо като се регистрират тук до 15 септември 2020 г. включително. Те следва да имат завършено средно или висше образование, в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация и желание за учене. Владеенето на английски език е предимство.

След приключване на двугодишната програма участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация във или извън Теленор България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *