post

 

Застрахователната полица не е обвързана със срочен договор

 

Теленор България предлага за всички свои клиенти застраховката Смартфон протект, която вече може да бъде сключена до 180 дни от закупуването на устройството. Изискването е то да функционира нормално и да няма счупвания или неоторизирани ремонти.

На разположение на клиентите на Теленор са два застрахователни продукта: Смартфон протект, който предлага защита при случайна или злоумишлена повреда на устройството и Смартфон протект+, който в допълнение  предлага и защита в случай на кражба.

Застрахователната полица не е обвързана със срочен договор и може да бъде прекратена по всяко време, без дължими неустойки. Застрахователната премия зависи от цената без абонамент на устройството в Теленор и избрания застрахователен продукт се прибавя към месечната сметка на клиента. Сключването на застраховката може да се случи във всеки магазин на Теленор, където устройството ще бъде описано и застраховано.

Подробна информация за размерите на месечните премии и самоучастия, устройствата, за които се предлага застраховка и съответните условия на застрахователните продукти, е публикувана на официалната страница на компанията, както и в магазините на Теленор.

Застраховката е продукт на Chubb European Group SE, а Теленор я предлага в качеството си на застрахователeн агент на компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *