post

Новият петчленен състав на съвета включва трима професионални инвеститора, бивш Vice President на Microsoft и англичанин, доскорошен Лорд Кмет на Лондон

 

Публичното дружество Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС) обнови изцяло своя надзорен съвет като част от стратегията за разрастване на Групата на Балканите, Западна Европа и САЩ. Новият съвет е съставен от пет члена, четирима от които са западноевропейци с богат опит в различни бизнес сфери.

Промяната започва с решение на общо събрание на акционерите от 28 август, 2023 г., с което се променя устава на дружеството и се разширяват значително правомощията на надзорния съвет. Това е поредна стъпка към стратегическото развитие на дружеството като  корпоративна структура с множество акционери. На общото събрание на 21 ноември, 2023 г., акционерите одобряват и последните двама нови членове, с което компанията смята своя надзорен съвет за завършен със следните членове:

  • Волфганг Еберман (VolfgangEbermann),бивш Vice President в Microsoft и President и Chief Growth Advisor в Insight (NASDAQ:NSIT пазарна капитализация 4.88B USD) има повече от 30 години опит в ИТ бранша. Г-н Еберман ще бъде основен съветник на компанията в нейната трансформация и разрастване в Западна Европа и САЩ;
  • Сър Уилям Ръсел(Sir William Russel), бивш Lord Mayor of the City of London с над тридесетгодишен опит в областта на финансите, чиято ангажираност в глобалната търговия, иновациите и културата ще бъдат от съществено значение за експанзията на ТБС;
  • Флориан Хът(Florian Huth), партньор в CEECAT Capital, с многогодишна практика на инвестиционния пазар в Централна и Източна Европа и компетентност, която ще подпомогне усилията на компанията за разрастване на Балканите;
  • Иво Евгениев,професионален инвеститор и предприемач с над 15-годишена екпертиза в областта на частния и рисковия капитал. Впечатляващите му познания в различни сектори (строителство, недвижими имоти, възобновяеми енергийни източници, лека промишленост, телекомуникации и ИТ услуги), както и предишният му опит в Надзорния съвет на ТБС Груп, го поставят в уникална позиция да спомага за експанзията на компанията в региона;
  • Ханс ван Хувелинген(Hans van Houwelingen), професионалист в сферата на частни инвестиционни фондове насочени към застраховането, технологиите и набирането на рисков капитал. Настоящият му фокус е върху инвестиции в устойчивата трансформация на градската среда. Компетентността му в технологичния сектор и в международните инвестиционни среди e в унисон с целите на ТБС за разрастване на регионалните и западни пазари и спомага развитието  като отворена към инвеститорите компания.

„Този надзорен съвет показва амбициите и решителността ни за развитието на бизнеса на Телелинк Бизнес Сървисис. Вярвам, че съставът му е уникален за българския пазар, като лично аз възнамерявам да се възползвам от него и като консултативен съвет (advisory board).”, коментира Иван Житиянов, изпълнителен директор.

Трансформацията на Съвета включва увеличаването му до петчленен и оттеглянето на двама членове:  Любомир Минчев (съосновател на Телелинк) и Борис Немсич.

Любомир Минчев остава мажоритарен акционер в компанията с дял от 50.1%, без участие в нейното управление. Оттеглянето му от Съвета, в който се завърна за кратко в края на месец август тази година, е по собствена инициатива. Решението му е продиктувано от новата му роля на член на Столичен общински съвет. Господин Минчев не е участвал пряко в управлението на компанията от ноември 2019. Целта е компанията да се управлява като  бързо развиваща се международно ориентирана корпоративна структура с множество акционери.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *