post

Интервю с Радостин Кирилов – експерт в онлайн търговията и консултант за офис обзавеждане.

-Какво представлява 3D проектирането?

3D моделирането на работното пространство представлява проектиране на пространството с помощта на софтуер, с цел най-пълното му илюстриране. Посредством такова проектиране, клиентът реално може да си представи как ще изглежда офисът и се постига възможно най-добра аранжировка. Тук се набляга на всеки детайл, който участва в общия ансамбъл, включително декорацията и осветлението. Рядко може да убегне детайл и да се получи нещо неподходящо.

3D проектирането обаче е само част от един проект за обзавеждане на офис. Няколко компонента съставляват прокета. Първият от тях е определяне нуждите на клиента, тоест какви зони ще има в офиса и какви специфични предпочитания от страна на клиента. Това са елементи от функционално естество и такива, свързани с корпоративната култура, които са специфични за всяка организация. Също така бюджета до голяма степен влияе на това какви компоненти се залагат по-нататък в проекта.

Същинската част е създаването на дизайн и неговата визуализация. Прави се от архитект-дизайнер. Съчетават се актуалните тенденции с предпочитанията на клиента и се оформя стилът на пространството. Създават се няколко визуализации на интериора, за да може клиентът да има избор. Визуализацията изисква много време, обикновено месец. В самия проект могат да бъдат включени абсолютно всички компоненти на интериора, включително постери, украшения, елементи, които завършват визията.

След избора на визулизация, идва третият етап. Това е производството на компонентите, заложени в този проект. Това означава полагане на пода, стенни покрития, бои, оформяне на таван, изграждане на инфраструктура, включително локална мрежа, ел. захранване и и т.н.

Паралелно с ремонтите и довършителните неща по интериора, се финализира изборът на офис мебели и столове и се стартира тяхното производство. Финално проектът завършва с доставката и асемблирането на мебелите и инсталацията им.

Както се вижда, проектът за интериорно обзавеждане на офис пространства е всеобхватен и времеемък за фирмения управленски екип. Той включва комуникация с много под-изпълнители. Броят им може да достигне десет и повече. Много клиенти се наемат с проекта си сами. Но много фирми, занимаващи се с планиране на публични пространства предлагат и услугата да управляват проекта, което означава, че поемат отговорността по подбор на подизпълнители и координация с всички за качествено, навременно и ценово ефективно изпълнение на проекта. Както се казва, офиса се предава „до ключ“.

Доколко е позната услугата в България и от колко време се наблюдава по-засилен интерес към нея?

Отдавна е позната в България. Но нашите наблюдения са, че след преодоляването на финансовата криза и с увеличените обеми на строителството, офисите все по-често се проектират професионално от дизайнери и се използват най-модерните тенденции в оборудването. Инвестицията не е малка, но с оглед на това компаниите да поддържат най-добрата визия, която работи в полза на техния престиж, те все по-често прибягват към този тип услуга. Преди тя беше по-характерна за заможни физически лица, а в момента вече все повече фирми я използват. Но не е необходимо човек да харчи тонове пари, много зависи какво съчетание ще направи в избора си, така че максимално впечатляващо да се получи олицетворяването на инвестицията и съответно тя да придобие смисъл.

Има няколко фактора, които определят търсенето на услугата. Разбира се, финансовият фактор е от голямо значение. В централно и западноевропейските страни, фирмите инвестират много повече в офисите си, така че там тази услуга е много по-добре развита отколкото в България. Самите артикули, които те закупуват, са много по-различни като бюджет, отколкото тези, които закупува средностатистическата българска компания. Тук говорим в пъти разлика, нямаме точна статистика, но това са наблюденията ни от търговци и доставчици.

мебели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *