post

Европейската космическа агенция (EKA) е създала детайлен триизмерен модел на Антарктида. Той е формиран на базата на данни, предадени от спътника CryoSat. Апаратът е изведен в орбита през април 2010 г. Сателитът е предназначен за измерване на дебелината и площта на ледената покривка на Антарктида, Гренландия, Исландия и планинските ледници. Главният инструмент на спътника е точен висотомер, който работи в няколко режима.

В основата на 3D модела на Антарктида лежат 250 млн измервания, които CryoSat е изпълнил за шест години. Очаква се, че подробната триизмерна карта ще помогне в прогнозирането на промените, които може да претърпи ледената покривка. Освен това, моделът ще се използва и при планиране на изследователски мисии и оценка на топенето на ледовете.

Antarctica2

Антактическият леден щит е най-големият на Земята. Средната дебелина на леда е 2500–2800 метра, а в някои райони той достига 4800 метра.

Триизмерният модел на Антарктида ще се появи в свободен достъп и на портала CPOM (Center for Polar Observation and Modelling).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *