post

По повод петнадесетата си годишнина, водещата българска компания в областта на управленското консултиране и софтуерния развой InterConsult Bulgaria (ICB), даде днес пресконференция на тема: „С какво българският софтуер спечели света?”

По време на пресконференцията представители и партньори на ICB споделиха интересни факти от ИТ пазара през призмата на собствения си опит, доказвайки че и в тази област България е дала немалко на света.

Стоян Боев, Управител на компанията разказа как бизнесът може да спечели конкурентно предимство, използвайки новите технологии; коя е новата вълна в ИТ в глобален мащаб и защо „ноу-хау” и бизнес подходът на ICB са уникални.

Г-н Боев разкри как за кратък период, една софтуерна компания може да се превърне от аутсорсинг партньор в създател на бизнес решения и защо иновативните софтуерни продукти все още не са толкова популярни и приложими на българския пазар.

„В нашата работа срещаме парадокси. – сподели г-н Боев. Например ИТ системите в големите компании, които струват стотици хиляди евро, не рядко покриват само между 10-15% от процеса в организацията. По наши наблюдения, дори след въвеждането на системи за управление на бизнеса, повече от 30% от бизнес процеса продължава да се покрива от MS Excel например, което много намалява ползите от закупения софтуер, защото не се използва неговия потенциал и заложените му функции. Мисията на ICB е да подпомага компаниите да оползотворяват рационално и в максимална степен закупения вече софтуер като създава индивидуални решения за всяка една от тях.”, допълни управителят на компанията.

Г-н Боев представи трите топ продукта на компанията, които определи като уникални и обясни какво представляват те.

Първият се нарича ENGI TOOLS и представлява интеграционно решение, което генерира автоматично продуктова, потребителска и инженерингова документация.

То е съвсем ново като концепция и според ICB, в този тип продукти се крие бъдещето на ИТ.

ENGI TOOLS е софтуерна система, която интелигентно свързва информация и е създадена на принципа на изкуствения интелект. Доказаната ефективност на този продукт, след тестове, е над 95% – т.е. възпроизвежда почти 100% достоверна информация между 50 вида документи – включително и AutoCAD чертежи.

По информация от основния клиент на ENGI TOOLS – Консберг (Норвегия), той генерира над 10000 страници за около 20000 проекта годишно и 30 пъти подобрява производителността като съкращава процеса от 60 дена на по-малко от 2. Само за една година на клиента са спестени повече от 50 милиона евро. В момента дори компания от Япония се интересува от закупуването на уникалния продукт.

Вторият набор от продукти, с който ICB се гордее, е SAFE FAMILY – банков софтуер, който управлява цикъла на обработка на парите (регистриране, транспортиране и преброяване на т.нар. „ценни пратки”).

SAFE FAMILY автоматизира тази дейност и до 10 пъти подобрява производителността в процеса. Този софтуер изключително допринася за проследимостта на движението на парите и практически намалява до минимум възможностите за грешки, злоупотреби и измами.

Опитът на ICB за този проект стартира преди повече от 10 години в Норвегия и това е една от първите и собствени марки. Понастоящем SAFE FAMILY е популярен не само по света, но и в България, и се радва на много потребители – предимно преброителни дружества и търговски банки.

Само в България, посредством този софтуер всеки месец се обработват банкноти и монети за над 2 милиарда лева. В нашата страна SAFE FAMILY е закупен от клиенти като ДКУ, Райфайзенбанк България, Уникредит Булбанк, ОББ, Експрес Банк, Емпорики Банк и др.

Името на третия топ продукт, който г-н Боев представи, е CAR INS и е създаден за застрахователния бизнес.

CAR INS е софтуер, който интегрира информацията от 15 и повече налични в организацията системи (вътрешни и външни софтуерни продукти, на които работят служителите в застрахователните дружества) и на практика позволява много по-ефективен и гъвкав процес за работа с клиенти при възникване на застрахователни събития – пътно-транспортни произшествия, инциденти с коли и други подобни.

CAR INS може да обменя информация със системите на всички свързани със застрахователния бизнес организации – с полицията, сервизи, с карти на местности, с Пътна помощ или КАТ, CRM системи и мн. др.

Благодарение на този софтуер, вместо един служител да учи всички софтуерни продукти, за да може да работи, той така учи един-единствен и работи само на него. Практически така се печели много ценно време и финансов ресурс.

Другите предимства на CAR INS са, че софтуерът навигира използващите го и практически застрахователният процес се ускорява изключително много като изпълнение, освен това се елиминира напълно факторът „човешка грешка”.

По данни на основния клиент, един от най-мащабните скандинавски застрахователи Gjensidige, благодарение на CAR INS, разходите на компанията са намалели драстично.

Единият от чуждестранните гости, пристигнали тук специално за годишнината на ICB – Уилям (Бил) Корстад, бивш Изпълнителен директор на щатската компания Unitime Systems, сподели на пресконференцията:

„Избрахме ICB за партньор за софтуерна разработка, не поради цената, а заради качеството и иновацията, които можеха да доставят за нашия продукт”

ICB изцяло пренаписва основната софтуерна система на Unitime Systems за управление на човешки ресурси и работно време, като подобрява производителността на софтуера близо 100 пъти и по този начин изключително оптимизира разходите за хардуер. Благодарение на този проект Unitime Systems успяват да реализират нов бизнес модел, като предоставят софтуера като услуга върху тяхна хардуерна платформа.

Последен на пресконференцията се изказа г-н Ларс Ерик Хилсен, вицепрезидент в Конгсберг Меритайм, който направи кратко представяне на компанията и разказа за съвместните успешно реализирани проекти с ICB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *