post

Kомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел оповести стартирането на третото издание на Европейските награди за цифрови умения, имащи за цел да привлекат вниманието върху успешните местни инициативи, които помагат за ограничаване на цифровото разделение. С особено внимание в конкурса ще бъдат представените успешни проекти, които биха могли да бъдат проектирани в други населени места, региони, държави и сектори.

„За стимулиране на европейската конкурентоспособност и насърчаване на приобщаващо цифрово общество от решаващо значение са цифровите умения на работната сила. Понастоящем 43% от европейците нямат основни цифрови умения и местните общности и организации могат много да допринесат за положителна промяна на ситуацията. Проектите победители от миналата година включваха например менторска програма за ученици от средните училища в по-бедните региони, инициатива за подпомагане на студентите в областта на информационните и комуникационни технологии за намиране на първо работно място, цифров проект за социално приобщаване, достигащ до 20 000 граждани. И тази година търсим подобни проекти с висока добавена стойност“, коментира комисар Мария Габриел.

Независимо жури ще избере най-добрите проекти в пет категории инициативи:

Цифрови умения за всички – развиване на цифрови умения, които да позволят на всички граждани да бъдат активни в цифровото общество
Цифрови умения за работната сила – развиване на цифрови умения за цифровата икономика, напр. повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, търсещи работа; кариерни съвети и насоки
Цифрови умения за професионалисти в областта на информационните и комуникационни технологии
Цифрови умения в образованието – превръщане на преподаването и изучаването на цифрови умения в перспектива за учене през целия живот, включително обучение на учители
Цифрови умения за момичета и жени – предприемане на действия за развитие на цифрови умения за жени и момичета

Проектите победители ще бъдат обявени от комисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел на специално събитие на 6 декември във Виена.

Крайният срок за представяне на проектите е 21 октомври.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *