post

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на БЧК акад. Христо Григоров, представители на Министерство на образованието и на Министерство на здравеопазването стартираха партньорски проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания”.

Той ще се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и е на общата стойност 3 333 333 евро, от които 10% се осигуряват като собствен финансов принос от българските партньори.

Цветана Герджикова, ръководител на програмния оператор към МОН, подчерта, че това е първият проект, който започва в България с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014 -2021. Бенефициенти са общините Бяла Слатина, Враца, Белоградчик, Криводол и Видин.

Изп. директор на УМБАЛСМ „Пирогов” проф. д-р Асен Балтов отбеляза мястото и ролята на болницата в реализацията на проекта.

Пилотната услуга телеасистенция/телекеър представлява дистанционен мониторинг на здравния и психо-социален статус на потребителите. Това включва:

• Изграждане на първия за страната кол-център в гр. Враца за предоставяне на услугите телеасистенция/телекеър с капацитет 500 души от трите области.

• Прилагане опита на Норвегия в използването на информационните и комуникационни технологии в сферата на услугите за възрастни хора.

• Създаване на над 80 работни места за медицински сестри и домашни помощници след предоставяне на професионално обучение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *