post

„Знаеш ли какво дишаш?“ е социална инициатива, която ще проведе обществени дискусии за качеството на въздуха в осем областни града

 

В Русе бе даден стартът на национална информационна кампания, която цели да повиши информираността за рисковете за здравето, които крие лошото качество на въздуха. За мисията се обединяват обществени организации, институции и представители на бизнеса.  В хода на кампанията ще бъдат инициирани  обществени дискусии с участието на родители, учители и експерти, както и ще бъдат предоставени първите стъпки към решението на проблема.

От септември 2022г. българската компанията qnectd инсталира безплатно 130 сензори в три русенски училища и една детска градина. Базово измерване на качеството на въздуха в затворени помещения ще се извършва в Математическа Гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Русе, ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе и Детска градина „Дъга“. Това са и първите образователни институции, които се включиха в социалната инициатива благодарение на подкрепата на фондация „Русе – градът на първите неща“. Монтираните датчици позволяват контрол на нивата на въглероден диоксид, температура и влажност в помещенията. Със звуков сигнал те известяват, когато тези норми биват превишени. А решението е лесно – да се проветри помещението.

Според Алис Муртезова – административен директор Лечебни заведения „Медика“ в Русе, част от които е Детска градина „Дъга“ монтирането на датчиците е променило и самоконтрола на служителите в детската градина. „Те не искат да допуснат устройството да алармира, че децата са в среда, в която качеството на въздуха не е добро. Така правят всичко възможно да проветряват помещенията, когато децата не са в тях, но без това да понижи температурата в сградата“, обясни Муртезова.

Информационната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ е подкрепена от експерти по безопасна работа среда, които ще имат грижата по време на дискусиите в различните градове да разясняват рисковете за здравето, които крие лошото качество на въздуха. ЛОТ-КОНСУЛТ и САНСИ са сред водещите български компании в измерването на безопасни условия на труд и изследват физическите фактори микроклимат, шум, изкуствено осветление, вентилационни инсталации и относителна влажност. “Нашата статистика показва, че в помещения, в които са измерени високи стойности на въглероден диоксид, способността за запаметяване и реакциите на децата са намалени до 4 пъти.” – посочи Росилина Симеонова, управител на САНСИ.

„Нормалното ниво на въглероден диоксид в едно помещение е до 800 PPM. До 1000 – 1200 PPM въздухът е сравнително добър. Резултатите от първите инсталирани сензори показват, че в класните стаи и детските градини често стойностите са в пъти над 1000 PPM.“ – посочи Христо Атанасов, изп. директор на qnectd на пресконференция в прес клуба на БТА в Русе.

Сензорите MerryIoT са представени на българския пазар от компанията qnectd – IoT (internet of things) компания, която осигурява безжична свързаност, софтуер и поддръжка за умни устройства за учебни заведения, домашна и офис или индустриална употреба. Концепцията IoT – интернет на нещата е система от взаимосвързани изчислителни устройства, механични и цифрови машини, обекти, животни или хора, които са снабдени с уникални идентификатори (UID) и могат да прехвърлят данни по мрежа, без да се изисква взаимодействие човек- човек или човек-компютър. Все по-често организациите в различни индустрии използват IoT, за да работят по-ефективно, да постигат по-добри резултати и да увеличат добавената стойност на бизнеса.

Повишените нива на въглероден диоксид, температура и влажност на въздуха в помещенията оказват значително въздействие върху здравето особено на децата, които прекарват дните си в затворените помещения на училището. Те са част от най-уязвимите групи, защото още в най-ранна възраст стават жертва на хроничните респираторни заболявания. Здравословната училищна среда може успешно да подобри здравето на децата и да подпомогне ефективното учене, като допринесе за израстването им в здрави и способни възрастни.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ ще инициира дискусии в девет големи областни града в страната – София, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Велико Търново и Видин. Зад кампанията застават и жените от българския съюз на международната женска организация Сороптимист Интернешънъл, които ще участват в срещите в различните градове. В тях ще се включат експерти от Общините, училища в града, местни медии и граждански организации. Ще бъде повдигнат въпроса за мръсния въздух в затворените помещения, в частност – класните стаи. Целта е да се повиши осведомеността и да се обърне внимание на сериозността на проблема. През ноември ще бъде представено обобщение на резултатите.

Следващото събитие ще се проведе в края на януари в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *