post

Една от първите български софтуерни компании – „Сирма Груп Холдинг“ – навърши 31 години от своето създаване. Основана от приятели програмисти и математици, сред които някои от най-талантливите млади специалисти за времето си в тези области, днес „Сирма“ се е превърнала в пример за успешен бизнес в един от най-динамичните сектори.

Още от самото създаване на компанията нейният екип си поставя амбициозната задача да развива технологии с изкуствен интелект – една изключително иновативна по онова време област. Също от самото начало датира и посоката на развитие – към международните пазари. В резултат, три десетилетия по-късно „Сирма“ вече е разпознаваемо име не само в България, а и в световен мащаб със стотици реализирани проекти в Европа, Америка и Азия, включително в някои от най-перспективните направления в софтуерната индустрия. По този начин компанията доказва, че реализацията на успешен бизнес на световно ниво от България е възможнa.

„В основата на успеха на „Сирма“ е приемствеността и непрекъснатото привличане на млади специалисти, много от които след това поемат ръководни длъжности. Компанията отдавна не сме ние, нейните основатели. Тя вече има собствен живот, ценности и динамика, а новите специалисти често идват и с нови иновативни идеи за бизнес. Резултатът е, че през годините групата се превърна в своеобразна платформа за създаване на нови бизнеси на знанието” – споделя Цветан Алексиев, Главен изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“.

Успешното развитие на компанията се дължи на иновативните технологични продукти, които разработва, постоянното усъвършенстване на екипите, както и  ясната визия и мисия. Приоритет за ръководството си остават инвестициите в служителите, без значение от възраст, стаж или експертиза, а обученията са ключов компонент както за тяхното развитието, така и за това на компанията.

Днес фирмите, част от холдинга, създават иновативни решения, услуги и продукти в едни от най-динамичните стратегически вертикали – финансов сектор, здравеопазване и науки за живота, логистика и транспорт, производство на опаковки, хотелиерство и електронна търговия. Основните хоризонтални специализации на холдинга са в сферата на изкуствения интелект и управлението на знания, IT консултации и системна интеграция.

Сред постиженията на „Сирма“ са иновативни решения за финансовия сектор, като разработването на чатбот с изкуствен интелект за разговори от следващо поколение, модернизация и дигитализация на основните банкови системи. Към тях добавяме и внедряване на системи за дигитализация на база Low-code/No-code платформи, приложими за всеки тип бизнес операции, особено подходящи за застрахователния сектор, смарт портфейли и решения с отворено банкиране, интеграционни услуги, свързани с т.нар вградено бонкиране и др.

В е-здравеопазването „Сирма“ е сред световните лидери в разработката на софтуер за управление на диабет и хронични заболявания, дистанционно наблюдение на пациенти, дигитално здравно досие и борба с антибиотичната резистентност. В автомобилния сектор компанията разработва платформа за електрически превозни средства от ново поколение, сложни аналитични системи, които помагат за продажбата на автомобили и други решения.

Продуктите на групата в сферата на музеите и културното наследство, са представени от световно призната модулна софтуерна система. С нейна помощ се управляват процеси, като консервация и реставрация на културни обекти и експонати, както и управление на изложби. Тя се използва в някои от най-големите музеи в света, като Британския музей в Лондон, Националната художествена галерия във Вашингтон, Музея на Ван Гог в Амстердам и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *