post

На 30.05.2017 Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата през първото тримесечие на 2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп леко е нараснал, като достига до 805 инвеститори към 31.03.2017. От тях 43 са корпоративни инвеститори и 762 са физически лица.

Приходите от продажби нарастват с BGN 2.215 хиляди лева, или с 26,80% в сравнение с първото тримесечие на 2016 година. Те достигат BGN 10.480 хиляди. Ръстът при продажбите на услуги доминира с 41,76%, докато продажбите на стоки има скромно нарастване от 2,5%.

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционно за дружествата от Сирма Груп. Пълната липса на продажби в Австралия и Южна Америка през първото тримесечие на 2017 се компенсира от силно увеличените продажби в Азия, които отбелязват ръст от 193%, достигайки BGN 214 хиляди. Основните източници на приходи се запазват традиционните – Европа с близо 62%  от приходите (като 53% са от България), Северна Америка с 24,28% и Великобритания с 11,76%.

От сегментите на специализация на дружествата от Сирма Груп, водещо е нарастването на приходите от „Финансовия сектор“. Приходите от продажбите в този сектор нарастват от BGN 560 хиляди през първото тримесечие на 2016 година на BGN 2062 хиляди пред първото тримесечие на 2017 година, или ръст от 268%. „Мулти-индустриалният сектор“ запазва своето традиционно водещо място, като реализира приходи от BGN 6191 хиляди.

Особено голямо е нарастването на нетната печалба в сравнение с първото тримесечие на миналата година – ръст от 163,64%, като тя достига до BGN 1189 хиляди за първото тримесечие на 2017 година. EBITDA отбелязва ръст от 48,35% и достига BGN 3780 хиляди. Маржът на EBITDA отбелязва леко покачване и достига 36,07% за първото тримесечие на 2017 година.

Отличните резултати за тримесечието се дължат както на привличането на нови клиенти, така и на изпълнението на нови поръчки от вече съществуващи клиенти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *