post

На 28.02.2019 Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани отчети към 31.12.2018. Постигнатите резултати от Групата отговаря са набелязаните цели в оповестената Стратегия за развитие на Сирма до 2022.

Приходите на групата отбелязват ръст от 17.42% на годишна база, като нарастват от BGN 52 милиона на BGN 61 милиона. Приходите от продажби на продукти нарастват силно, с 88% до BGN 21.5 милиона, докато приходите от продажби на услуги отбелязват спад с 7.68% до BGN 37 милиона.

EBIT нараства с 22% и достигна BGN 9.8 милиона. Нетната печалба на Холдинга се увеличава с 35% на годишна база, като достига BGN 8.3 милиона.

Приходите от България, през годината са 50%, или BGN 30.6 милиона. Износът на продукти и услуги е отговорен за останалите 50% от приходите от продажби. Основни пазари са континентална Европа с BGN 20.4 милиона, Северна Америка с BGN 11.5 милиона и Великобритания с BGN 8.7 милиона.

Няма промяна през четвъртото тримесечие на основните акционери на Сирма Груп, като се запазва и процента на свободно търгуемите акции на 61% от края на третото тримесечие. 48 корпоративни инвеститора държат 10 747 462 акции на дружеството или 18.11% от капитала, докато 993 физически лица държат 49 613 056 акции на дружеството или 81.89%. Общият брой на акционерите нараства с 24 през третото тримесечие на 2018 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *