post

Общото събрание на асоциацията избра нов управителен и контролен съвет за следващите две години

Светозар Илиев, управител на „Алтерко роботикс” ЕООД е новият председател на УС на БАИТ, избран на Общото отчетно-изборно събрание на асоциацията, което се проведе на 3 юни тази година. Преди това той бе член и заместник-председател на Управителния съвет на асоциацията.

Общото събрание благодари за успешната работа на Огнян Траянов, който бе начело на организацията два последователни успешни мандата. В отчета си за изтеклия период Огнян Траянов акцентира на основните постижения на БАИТ и свързаните с тях дейности, които бяха повлияни от пандемията с Ковид-19. Въпреки извънредната ситуация, асоциацията продължи да работи по изпълнението на своите основни приоритети – образование, дигитализация, иновации, устойчивост, повишаване на добавената стойност, предвидимост в данъчната и осигурителната тежест, киберсигурност.

Новоизбраният председател Светозар Илиев даде заявка за приемственост в основните приоритети на БАИТ като към тях ще допринесе още и с опита си в навлизането и трайното установяване на български компании и техните продукти и услуги на външни пазари.

Светозар Илиев има над 15 години опит в областта на финансите, 10 от които в сектора на технологиите. През 2010 г. се присъединява към групата Алтерко. Понастоящем е управител на „Алтерко роботикс“ ЕООД. Има бакалавърска степен по бизнес администрация от Университета в Портсмут, Великобритания, където завършва с отличие.

 

За членове на УС бяха избрани:

 1. Светозар Илиев, Алтерко роботикс ЕООД – председател
 2. Иван Доброволов – БГАсист ООД
 3. Ирина Радоева – АПИС Христович ЕООД
 4. Калин Димчев – Майкрософт България ЕООД
 5. Наталия Футекова, И Ар Пи България ООД
 6. Теофил Шиков – Аут2Баунд ООД
 7. Огнян Траянов – ТехноЛогика ЕАД
 8. Весела Калъчева – изпълнителен директор на БАИТ.

 

Общото събрание на БАИТ избра и Контролен съвет с мандат 2021-2023 г.:

 1. Милчо Боров, Кантек ЕООД – председател
 2. Теодор Захов – Биотим Софтуер ООД
 3. Пламен Николов – Триера Софт ООД
 4. Николай Илиев – Некст Лаб ЕООД
 5. Веселин Тодоров – Сиела Норма АД
 6. Петър Стефанов – Фрекълз ЕООД
 7. Петър Иванов – Алсо България ЕООД

 

Общото събрание благодари на досегашния председател на КС на БАИТ Теодор Захов, за двата последователни успешни мандата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *