post

Европейската платежна система Visa отчита 42% ръст в броя на издадените от българските банки карти за бизнеса през последните 4 години. 38 процента е увеличението на този вид плащания.

В България продуктите на Visa са все по-често използвани за бизнес цели. Тяхната употреба намалява финансовия и оперативния риск. Освен това тази система спестява много време на служителите. С карти Visa Business търговците си осигуряват по-добър контрол върху времето на разплащане. Подобряват се и възможностите за незабавен одит и прогнозиране.

Друго сериозно предимство на тези услуги е намаляването на рисковете от злоупотреби. Всяка карта Visa Business e свързанa с разплащателната сметка на съответното предприятие и върху нея е отбелязано освен наименованието на предприятието, така и името на физическото лице, което е упълномощено да ползва картата и да се разпорежда със паричните средства. Това осигурява голяма защита при осъществяването на разплащания между фирмите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *