post

Президентът на България Румен Радев планира да създаде място, което да е своеобразен дом за българските олимпийци в областта на точните науки и където ще покани и технологични стартъп компаниите, които да работят съвместно с тях.

Това е споделил държавният глава на среща с Българската стартъп асоциация BESCO, която се е провела по-рано този месец в CampusX. В нея са взели участие и представители на компании в сферата на информационните и комуникационните технологии, киберсигурността, биотехнологиите, космическите технологии и други.

Сред обсъжданите теми между президента и стартъп общността са били още възможностите президентството да помага за излизането на български фирми на нови пазари, подобряването на организацията на делегациите в чужбина, освобождаване на честотата за 5G мрежа, подкрепата за различни законовите инициативи на асоциацията, както и за космически и aircraft разработки на български фирми.

Сред обсъжданите теми са били също киберсигурността, както и възможностите за съвместна работа на отбраната и стартъпите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *