post

Естественият ход на човешката история и цивилизационните етапи, през които преминаваме заедно като общество, изискват непрекъснати промени в областта на науката, образованието и начина на живот, към които ние, хората, следва да се адаптираме, за да се развиваме успешно в средата си.

Ако през Възраждането килийните училища със специфичната си методика и ресурси са били най-добрият начин за обучение, то към днешна дата можем да заявим, че скоростното развитие на технологиите, които навлизат все по-уверено във всяка една сфера от нашия живот, дават образователни възможности, за които само преди десет-двадесет години дори не сме и подозирали. В допълнение, те ни предлагат и алтернативи в трудни ситуации, каквато е например глобалната здравна криза. Представете си например дистанционно обучение без лаптопи и таблети. Абсолютно невъзможно!

С времето и социалната динамика в обществото се променят и информационните ни нужди. Определящото през XIX век е не колко учебника по медицина можеш да научиш наизуст, а с колко добри източници на данни разполагаш и доколко умело можеш да боравиш с тях. Другият ключов момент в образованието е да се възпитава нагласата, че дори и да изпаднем в ситуация, в която трябва да намерим решение за напълно непознат проблем, вместо да казваме “Не знам” или ‘Не мога”, трябва да се опитаме да се уповаваме на предходни знания и умения, които да приложим в нов контекст.

Добавената стойност и основната роля на технологиите в образованието се изразява именно в това – да ни научат да мислим, вместо да заучаваме, и да боравим успешно с множество информационни източници от различно естество. Те развиват причинно-следствените връзки в нашия мозък и ни дават различна, уникална гледна точка, без която успешното интегриране в съвременния живот е невъзможно. Технологиите правят образователни форми като дистанционното обучение възможни и приложими.

През последните години за кратко възникна цял нов бранш, наречен EduTech, който обхваща множество решения, платформи и устройства, оптимизирани за учене. Технологичните гиганти като Google съвсем естествено се включиха в процеса.

Днес съществуват лаптопи, изцяло оптимизирани за учене като Chromebook – използващи облачна платформа и множество образователни приложения. Това улеснява значително достъпа до познание и променя изцяло начина, по който си представяме “ходенето на училище”. Децата вече няма нужда да носят тежки раници с много учебници, защото всички уроци и материали са в един лек и удобен лаптоп за учене Chromebook, който е издръжлив на удари и намокряне и е изцяло оптимизиран за учене. Той дава на днешните младежи и достъп до множество приложения, възможност за учене онлайн и дори във виртуална реалност.

Най-мащабните промени в сектора тепърва предстоят. В толкова иновативна епоха като днешната невъзможността да боравиш с технологии може да се окаже реална пречка в личностното и професионалното развитие на хората. И обратно – ползите могат да са много и изключително разнообразни. Чрез тях информацията може да бъде представена по значително по-интересен и интерактивен, грабващ вниманието начин, в сравнение с традиционната учебна методика. Което от своя страна пък би решило един от основните проблеми при учениците, а именно липсата на концентрация и бързата загуба на интерес към стандартната форма на образование. Технологиите ни дават безценната възможност да направим дори и неприсъствено мероприятие като дистанционното обучение лично, сплотяващо и предизвикващо много повече интерес точно поради неограничените възможности за визуализация, които дава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *