post

Япония, която е страната с най-застаряващото население в цял свят, ще опита да компенсира недостига на болногледачи, като постепенно наложи използването на нови роботи, които ще помагат за грижите за възрастните хора.

Разработчиците са съсредоточили усилията си върху прости роботизирани устройства, които ще помагат на възрастните хора да стават от леглото и да се качват на инвалидната количка.

Правителството обаче разглежда по-широк спектър от потенциални приложения на роботите, като наскоро в списъка с приоритетите бяха включени системи, които могат да предвиждат кога пациентите имат нужда да използват тоалетната.

Доктор Хирохиса Хирукава, които е директор на отдела за изследване на иновациите в областта на роботиката в Японския национален институт за напреднали индустриални науки и технологии, заяви, че целта на новите роботи е да намалят работата на медицинския персонал и да повишат автономността на хората, които все още живеят по своите домове.

„Роботиката не може да разреши всички тези проблеми, но тя може да допринесе за преодоляването на някои от тези трудности“, добави той.

Хирукава каза още, че подобни роботи има само в 8 % от домовете за стари хора в Япония, отчасти заради високата цена на роботите и отчасти заради „нагласите на някои хора, които вярват, че тези грижи трябва да бъдат осигурявани от човешки същества“.

Изследователският център на Хирукава работи по правителствен проект, който през последните пет години помага на 98 производителя да тества роботи – медицински сестри, като 15 от тях вече са разработили продукти, които са пуснати на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *