post

Устойчивостта е много повече от страничен продукт на дигиталната трансформация – двете концепции са дълбоко преплетени и реално се задвижват взаимно. За да помогне на бизнеса да създаде дългосрочни технологични планове, които да повишат производителността и да намалят разходите, Brother пусна серия от доклади за цифрова трансформация.

Взаимосвързани: цифрова трансформация и устойчивост

Когато цифровата трансформация се прилага заедно с инициативи за устойчиво развитие, резултатите могат да бъдат печеливши за бизнеса и околната среда. Например, просто като мигрират технологични услуги към платфотма за облачно съхранение на данни, компаниите могат да спестят пари, да използват 77% по-малко сървъри, 84% по-малко енергия и да намалят въглеродните емисии с 88%1.

По-вълнуващо е, че в най-истинския си смисъл дигиталната трансформация е свързана с подобряване на производителността, ефективността и процесите, свързани с обработка на данни. В областта на цифровата трансформация и устойчивост интелигентните, свързани системи ще ни помогнат да се подобрим спрямо нефинансови критерии, като емисии на CO2 и управление на отпадъците.

Мислене за пълния жизнен цикъл – възможността за предоставяне на устойчив печат

Когато купувате хардуер като принтери, добър начин за подобряване на доставките в съответствие с целите за устойчиво развитие на вашата компания е да разширите критериите. Изчерпателен контролен списък на критериите трябва да обхваща обсъждания на неоперативна фаза като въздействието върху производството, доставката, опаковането, рециклирането и всъщност качеството на собствените програми за корпоративна социална отговорност (CSR) на производителя.

71% от малките и средни предприятия са съгласни, че е важно да се оцени устойчивостта на хардуера през целия му жизнен цикъл, за да може наистина да се измерят екологичните показатели2. Мисленето за пълния жизнен цикъл е съществената следваща стъпка за снабдяване с високопроизводително оборудване. Проучете значението на мисленето за пълния жизнен цикъл и възможностите за устойчив печат като прочетете нашия внедряващ доклад за цифрова трансформация.

Дългосрочното мислене – цифрова трансформация и екологичен печат

Бизнес и домашните потребители, които се стремят да прилагат устойчиви практики за печат, вече са възприели концепцията за рециклиране и преработка на оригинални мастилни и тонер касети. Следващата логична стъпка към мислене за пълния жизнен цикъл и пускането на екопринтер е целта едно и също устройство да работи възможно най-дълго, за да се постигне максимална устойчивост и възвръщаемост на инвестициите.

Извършването на модулни ремонти на машини, които са дефектни, вместо подмяна на цялото устройство, е ключов начин бизнесът да удължи живота на печатната технология, за да постигне целите за устойчив печат. Модулните ремонти, които включват ъпгрейди на части и технологии, могат допълнително да удължат живота на принтерите, превръщайки това в път както към дигитална трансформация, така и към екологичен печат.
За помощ при създаването на устойчива стратегия за печат за вашия бизнес, може да изтеглите отчета за устойчивост от нашата серия за цифрова трансформация.
За да разберете как Brother може да ви помогне да постигнете вашите екологични цели за печат с екологично съобразени източници на печат и доставки, разгледайте какво правим, за да създадем положителна промяна: https://www.brother.bg/about-brother/brother-earth .

Източници
1 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/11/08/10-reasons-sustainability-needs-to-be-part-of-your-digital-transformation-strategy/?sh=4895c5e07ef6
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *