post

Собствениците на патенти IP Bridge, Orange, Siemens и Xiaomi, водещата в света компания за потребителска електроника и интелигентно производство, днес обявиха край на дълго продължилите спорове чрез иновативна транзакция за патентно лицензиране, за да се даде възможност за ефективно лицензиране на патентни права върху множество технологии от компаниите до Xiaomi. Novus IP, компания, собственост на г-н Пол Лин, бивш „Ръководител на стратегията за IP“ в Xiaomi, работи като посредник на сделката и помогна на Xiaomi и тримата лицензатори да приключат успешно тази транзакция по много ефективен начин.

„Продължаваме да проучваме допълнителни лицензионни модели към традиционния патентен пул и двустранните модели, за да избегнем отнемащи време спорове и да се съсредоточим върху иновациите.“, сподели Ран Сю, генерален мениджър на Глобално бизнес развитие и IP стратегия, Xiaomi Group. „Тази уникална транзакционна структура позволява на клиентите на Xiaomi да се възползват ефективно от изобретенията на 3 компании.“

Siemens е водеща технологична компания, фокусирана върху технологии с цел. „За нас защитата на иновациите чрез патенти е от голямо значение. Ние силно приветстваме това споразумение, тъй като то представлява взаимно решение за съдебни спорове и оценяваме ориентирания към решение подход на всички страни, участващи в сделката.“, сподели д-р Рудолф Фрайтаг, ръководител на отдела за Лицензиране и технологично ускоряване.

Този лиценз с Xiaomi е признание за силните иновации на Orange, насърчаващи ефективна цифрова трансформация благодарение на приноса към отворените стандарти, водещи до широкото приемане на глобални ключови технологии в полза на потребителите. „Имахме удоволствието да си сътрудничим със Siemens, IP Bridge и Novus като фасилитатор, постигайки ползотворен резултат“, каза Лиз Брилоует, вицепрезидент Интелектуална собственост и лицензиране в Orange.

IP Bridge се фокусира върху насърчаването на технологични иновации и сътрудничество по целия свят. Предоставянето на патентен лиценз на Xiaomi се превърна в един от важните резултати от подобно сътрудничество. „Благодарение на Novus бихме могли ефективно да сключим тази сделка с Xiaomi. Ние високо ценим сътрудничеството на Orange и Siemens по време на сделката“, каза Дайсуке Хонда, управляващ директор, ръководител на Лицензен бизнес отдел №1 в IP Bridge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *