post

Dесислава Панчева – ръководител на офис “Култура” – и Камен Балкански – ръководител на офис MEDIA към Creative Europe Desk – България – ще презентират новите конкурсни сесии на програмата в предстоящото онлайн информационно събитие Пътеводител #CreativeEurope: Нови конкурсни сесии, което ще се проведе и излъчи на живо на фейсбук страницата на Creative Europe – Desk България на 20 декември 2022 г. От 10:30 ч.

Активното участие в европейски програми и международни културни проекти, както и членуването в европейски мрежи, са жизненоважни за развитието на българските културни оператори и тяхното позициониране върху световната карта на културните и творчески индустрии. В рамките на Пътеводител #CreativeEurope: Нови конкурсни сесии  участниците ще научат за актуалните възможности за финансиране на проекти в няколко различни направления – европейско сътрудничество, превод и разпространение на европейска литература, мобилност на артисти, развитие на филмови проекти, разпространение на филми, филмови фестивали и други.”, споделя Десислава Панчева за предстоящото събитие.

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕDIA“ и междусекторното направление, Creative Europe предоставя множество финансови инструменти и възможности за реализиране на проекти за културното и артистично сътрудничество на международно ниво. Работната програма за 2023 г. е подкрепена с бюджет от 312 милиона евро, след значително увеличение през 2022 г. Около 90 милиона евро са предвидени за постигане на устойчивост и възстановяване на културния и творческия сектор, след кризата в следствие на пандемията COVID-19.

Пътеводител #CreativeEurope: Отворени конкурсни сесии ще се проведе в две части – презентация на подпрограма “Култура” и презентация на подпрограма “MEDIA”, които ще бъдат излъчени на живо в страницата на Creative Europe – Desk България.

Допълнителна информация: https://www.facebook.com/events/707399047356724/?ref=newsfeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *