post

Всички ние вече имаме възможност да разгледаме по-голямата част от личните писма на бележития учен Чарлз Дарвин. Университетът Кеймбридж публикува цялата оцеляла кореспонденция на еволюционния учен онлайн, включително 400 писма, които са се появили наскоро или сега са получили ново тълкуване.

Колекцията с възможност за търсене сега обхваща над 15 000 писма, написани между 1822 и 1882 г., вариращи от времето, прекарано от него на борда на HMS Beagle до завършването на известния му труд “Произходът на видовете”, както и различни размисли в края на живота му.

Интернет архивът може би към момента е единственият начин да видим по-пълна картина на живота на Дарвин. Университетът отбелязва, че окончателното печатно издание, което трябва да излезе в началото на 2023 г., не включва писма, които са пристигнали твърде късно, за да получат физически копия. Текстовете включват и множество бележки под линия и библиографии, които създават необходимия контекст.

Последната част от кореспонденцията илюстрира как отношението към еволюцията се е променило през живота на изследователя. До 1882 г. Дарвин отбелязва, че естественият подбор до голяма степен е установен като факт сред по-младите учени – рязък контраст с първоначалната враждебност към „Произходът на видовете“ след първоначалното му публикуване през 1859 година. Писмата също така илюстрират как Дарвин все още експериментира месеци преди своето смърт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *