post
В „Център за градска мобилност“ – ЕАД е открита процедурата за възлагане на обществена поръчка за новата тикет-система.
Системата предвижда 15 000 устройства да бъдат монтирани в над 1350 превозни средства от градския транспорт и да бъдат интегрирани с множество съществуващи системи както на столична община, така и в самите транспортни дружества.

Работата ще се извършва през нощта, тъй като превозните средства през деня работят.

Новата тикет-система ще осигури значителни удобства при използването на градския транспорт в столицата – ще може да се използва един превозен документ за цялата транспортна система, заплаща според разстоянието или времето, удобство ще е възможността и за дистанционно плащане или зареждане на карти.

Видео-наблюдение ще се гарантира по-голяма сигурност, ще следи за редовността на пътниците и поведението на контрольорите. Системата ще дава надеждна информация за пътникопотока, а така ще спомага за вземането на точни оперативни решения.

Очакваното дневно натоварване на системата: над 1 000 000 транзакции, а прогнозна стойност на паричните транзакции за 10 години ще бъде над 1 500 000 000 лева.

Срокът за подаване на документи от желаещите фирми е максималният – 60 дни, а срокът за изпълнение е 24 месеца. Първоначалният срок за изпълнение бе удължен от 18 на 24 месеца заради обема от работа, която предстои.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *