post

Резултатите от най-мащабното национално представително проучване за пазара на електронна търговия за 2023 г. „Пулсът на онлайн потреблението в България 2024“ бяха представени днес, 8 май 2024 г., на пресконференция, която се проведе в сградата на Българската стопанска камара (БСК).

Докладът е нов продукт на нашия пазар, насочен към всички, които имат пряко отношение към формирането и управлението на маркетинговите стратегии на онлайн търговците за работа с крайния потребител. Той е резултат от изграденото, през годините, партньорство на списание Enterprise и изследователската и консултантска агенция Market LINKS с подкрепата на SuperHosting.BG.

Докладът предлага задълбочен и подробен анализ на нагласите и предпочитанията на потребителите, бариерите и стимулите за покупка, ролята на маркетинга и рекламата, начините на плащания и доставка, потребителската лоялност, но и на редица други, важни за потребителското преживяване теми.

Някои от основните наблюдения включват:

-Около 3,3 млн. българи са пазарували онлайн през 2023 г.;

-Местният пазар е ценово чувствителен и мнозинството потребители осъществяват предварително проучване на подобни продукти/услуги, цени и магазини;

-Рекламата и промоциите имат силно влияние върху окончателното решение за покупка.

Онлайн пазаруване и потребителско поведение в България

Общо 81% от пълнолетното население на България използва интернет ежедневно, а още 5% – поне веднъж седмично. Това представлява над 4,7 млн. пълнолетни граждани, с лек превес на жените (91% спрямо 86% мъже) и видими разлики между поколенията (100% от т.нар. поколение Z ползват интернет ежедневно спрямо 73% от хората над 60 години).

От ползвателите на интернет близо 70%, или 3,3 млн. души, са пазарували онлайн през второто полугодие на 2023. Данните показват, че жените са по-склонни към по-висока честота на покупки в интернет. Представителите на поколението Х са най-активни при онлайн пазаруването, както и жителите на София и големите градове.

Основното устройство за осъществяване на онлайн покупки вече е смартфонът. Най-често купуваните онлайн продукти са дрехи, обувки, козметика, книги и учебници, домакински електроуреди и др., а най-предпочитаният метод за плащане остава наложеният платеж, следван, с чувствителна разлика, от банковите карти.

Ценово чувствителен пазар с висока степен на лоялност към предпочитаните онлайн магазини

Данните в доклада показват, че българският онлайн пазар е ценово чувствителен и значителен дял от купувачите правят предварително проучване на търсените продукти/услуги и сравнение на цени. Степента на лоялност към използваните онлайн магазини е висока, констатират от Market LINKS.

Друг от основните изводи е, че промоционални предложения привличат вниманието на потребителите. Над половината (52%) от респондентите са видели промоция на последния закупен от тях продукт/услуга и (независимо дали това е била причината за неговата покупка, или не) са осъществили сделка. Рекламата е повлияла покупката при 29% от запитаните.

Алтернативните канали чрез персонализирани съобщения са повлияли решението на много малък дял от купувачите – 8% по мейл и 3% чрез социални мрежи, което показва възможност за развитие на маркетинг комуникацията в тази посока.

Като цяло, онлайн пазарът в България е в крак с повечето световни тенденции, като търсенето на вдъхновение в социалните медии, предпочитанието на потребителите към интерактивно съдържание, автоматизацията на маркетинга и т.н. Най-новите технологични достижения при плащанията и доставките обаче са все още екзотика за местния потребител, а сигурността на плащанията и предоставянето на лични данни – сред основните бариери пред онлайн пазаруването.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *