post

Какви са идеите, които могат да участват в категория „Устойчивост“

 

Вече няколко седмици тече първият етап на кандидатстването за конкурса Solve for Tomorrow, организиран от Samsung България. За трета поредна година технологичният гигант предизвиква младите таланти да потърсят иновативни решения за справяне с проблеми в общността, използвайки своите умения в STEM/STEAM областите и дизайн мислене.

В конкурса могат да вземат участие деца от 2 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи: 2. – 4. клас, 5. – 8. клас и 9. – 12. клас, като в момента е отворена регистрацията за най-големите ученици. Крайният срок за записване е 24 ноември 2024 г., а задължително условие е всеки отбор да се ръководи от преподавател.

Четирите категории на тазгодишния конкурс са:

  • „Устойчивост“
  • „Справедливост и социално включване“
  • „Образование“
  • „Дигитално управление на финансите“ в партньорство с Банка ДСК.

В следващите месеци младежите ще имат възможност да разработят своето предложение за технологично решение на актуален обществен проблем в една от тях.

Какви идеи могат да участват в категория „Устойчивост“?

Категорията включва всички компоненти на устойчивостта, съгласно официалната дефиниция на ООН:

  • Икономическата устойчивосте насочена към подобряване на настоящите икономически практики и постигане на дългосрочен икономически растеж, без това да има негативен ефект върху социалните, екологичните и културните аспекти на обществото. Начините за постигане на икономическа устойчивост са например преминаването към алтернативни енергийни източници, развитието на устойчиво земеделие, рециклирането и намаляването на замърсяването, прилагането на блокчейн технологии, посредством които да се подобри проследяването на въглеродните емисии и др.
  • Екологичната устойчивосте свързана с намаляването на въздействието на човека върху околната среда и изчерпването на ограничените природни ресурси. Това може да се постигне, от една страна, чрез ограничаване потреблението на изкопаеми горива, дърводобива и обезлесяването, а от друга – чрез насърчаване на устойчиво потребителско поведение и компенсиране на вече използваните ресурси.
  • Социалната устойчивостсе изразява в осигуряването на равен достъп до природни ресурси, като вода, храна и чист въздух, но също така и създаването на по-справедливи системи за заетост.

Категория „Устойчивост“ е най-предпочитаната сред учениците от 9. – 12. клас. През първата година 47% от подадените идеи са в „Околна среда“, а втората година броят им нараства до 52% в категория „Устойчивост“, като по-голямата част от тях са отново свързани с екологията. Големият победител през 2023, както и наградата на публиката и за двете предишни години бяха присъдени на идеи именно от тази категория.

Какви са важните етапи, които учители и ученици трябва да вземат предвид?:

  • Крайният срок зарегистрация на отборите от  – 12. клас е до 23:59 ч. на 24 ноември 2024 г.
  • На 28 ноември 2024 г. ще бъдат обявени полуфиналистите в тази възрастова група, които впоследствие ще преминат през специална менторска програма, включваща подготовка за големия финал.

Подробна информация за всички категории, условия на конкурса и актуални новини може да бъде получена от сайта на проекта: solvefortomorrow.bg

Solve for Tomorrow е международна програма, част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung. От старта си през 2010 г. до днес тя е достигнала до 2,3 милиона ученици от 65 държави, а в България се провежда за трета поредна година.

За осъществяването на инициативата Samsung България успешно си партнира с фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД, като фондацията организира и безплатни обучения по дизайн мислене за ученици и учители, носещи по един квалификационен кредит на педагозите. За провеждането на обученията е необходимо подаването на заявка от страна на училището, като те се провеждат по график, публикуван на уебсайта на обучаващата организация „Образование 5.0“ – edu5.0.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *