post

В своята реч по време на пресконференцията на Ericsson в Барселона, проведена в рамките на провеждащия се там Световен мобилен конгрес, президентът и изпълнителен директор на компанията Ханс Вестберг заяви: „Успехът ни в бъдеще ще се определя от способността да виждаме отвъд технологията, да изпреварваме клиентите си и да решаваме проблемите им още преди те самите да са ги осъзнали. За това е необходимо винаги да поставяме клиента на първо място и да притежаваме необходимата компетентност, за да внедряваме иновации, които да предлагаме на потребителите.”

„Предвиждаме до 2015 г. абонатите на мобилни широколентови услуги да се увеличат шест пъти и генерираният трафик да нарасне с над 50 пъти в сравнение с края на 2009 г. Това означава 3 милиарда нови абонати на мобилни широколентови услуги през следващите 5 години. В същото време броят на смартфоните ще се увеличи четирикратно, а трафикът, който те генерират ще нарасне с повече от 25 пъти. Бързо увеличаващият се трафик поставя фокус върху мрежовия капацитет и качество.”

„Прогнозираме, че до 2020 г. ще има 50 милиарда свързани устройства. Пациентите ще бъдат дистанционно свързани с болниците, товарните камиони ще получават онлайн инструкции от логистичните центрове за по-ефикасен маршрут, а учениците от градовете ще имат връзка с ученици в отдалечени региони в другия край на света. Няколко водещи оператори вече основаха М2М отдели (за разработване на решения за връзка на мобилни устройства с машини), за да задоволят подобно търсене. В това отношение, ние трябва да преминем от традиционните телеком услуги към IP; от хардуер, към софтуер; от внедряване на мрежи към мрежово развитие.”

„Когато индустрията навлезе в нови територии, нашата роля като вендор трябва да се трансформира от доставчик на технологии и услуги в двигател на бизнес развитието. Операторите разчитат на нас да управляваме все по-сложните мрежи, за да могат да се концентрират върху подобряване на потребителското изживяване. Нашият продължаващ успех в тази област е показателен за стойността на услугите, които предлагаме. Необходимо е да внедряваме иновации, както в технологиите, така и в бизнес моделите”, завърши Ханс Вестберг.

На Световния мобилен конгрес в Барселона Ericsson постави световен рекорд, като демонстрира LTE/4G технологията със скорост на теглене на съдържание от 1 Gbps.

Първата в света подобна демонстрация се осъществява чрез Multi Carrier и MIMO технологии и ползва комерсиален LTE хардуер на Ericsson. Комбинирането на тези технологии прави достигането на скорост от 1 Gbps възможно. За демонстрацията се ползват 4 честотни ленти по 20 MHz всяка, т.е. 80 MHz общо и 4×4 MIMO, като данните се изпращат безжично по четири информационни канала.

На конгреса Ericsson извърши и демонстрация на живо на първата в света високоскоростна микровълнова радио връзка с преносен капацитет от 2,5 Gbps. Това е най-актуалният опит на компанията да поддържа високи скорости за пренос на данни в мрежата, както и да потвърди възможностите си за достигане на капацитета, необходим за пълно развитите LTE системи. 2,5 Gbps връзка използва новата честотна лента 70-80 GHz (E-band) за безжичен пренос на големи обеми данни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *