post

На фона на плановете за увеличаване числеността на армията със стотици хиляди души, Русия въведе нова система за електронни повиквателни. Според новите законодателни поправки, призовката ще се счита за получена от момента, в който бъде публикувана в личния акаунт на войника в системата на “Държавните услуги”.

При липса на личен профил или неуспешно изпращане с препоръчана поща, повиквателната ще се счита за връчена автоматично 7 дни след появата ѝ в регистъра на призовките. Така вече става невъзможно да се откаже получаването на повиквателна, а руските граждани няма да имат право да напускат страната след публикуването ѝ.

Новите правила за получаване на призовки по електронен път ще засегнат не само наборните военнослужещи, но и всички лица, подлежащи на военна служба, информира OFFNews.bg.

Ако дадено лице не се яви в службата за военна регистрация и наборна служба в срок от 20 дни от получаването на призовката, то няма да има право да упражнява самостоятелна стопанска дейност или да бъде частен предприемач, да регистрира недвижимо имущество, да управлява автомобил или да получава кредити.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *