post

Проект, публикуван за обществено обсъждане предлага ДАНС да има достъп до данните на Министерство на образованието и науката за ученици и студенти и децата в градини.

ДАНС работи със случаи, които се отнасят до националната сигурност, за превенция на тероризъм и превенция на радикализацията и до този момент също е имала достъп до нашите информационни масиви по такива казуси. Разликата в това, което се предлага в момента и това, което беше досега е, че до момента достъпа до тези данни беше децентрализиран, беше на хартия, в известна степен безконтролен, защото всеки можеше да се обади, в която и да е образователна институция и съответно да поиска тази информация, всеки служител на ДАНС. Разликата сега е, че бихме имали строго контролиран, централизиран електронен достъп, каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин” Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката.

Според Фани Давидова, юрист и експерт по защита на личните данни, концепцията за защита на личните данни, концепцията още откакто се създава това законодателство, не е да ограничи, да забрани достъпа до лични данни, които се събират. Концепцията е да се събират от хората, от гражданите точно толкова лични данни колкото са необходими някой да си свърши работата, добавя тя, цитирана от Кросс. Абонаментния достъп до информационни фондове, по начина по който е предвиден този достъп в инструкцията, просто е недопустим. Не може нито МВР, нито ДАНС, нито дори Господ, да имат абонаментен достъп, без да сочат мотиви, без конкретен случай, до информационни фондове на което и да е министерство, допълва Давидова.

Като общество всички ние се борим и се оплакваме, че електронното правителство не е добре развито, че не се справяме добре с това. Сега в момента имаме една възможност, бих казал дори да се улесни работата на МОН, защото тази система дори в член 8 на проекта е написано, че разходите за това нещо ще бъдат покрити от ДАНС – тази система може да бъде направена по начин, по който всеки един, който е достигнал до такъв достъп, да има лог, да има разрешение, да има един режим, който се знае кой, кога и по каква причина, коментира Васил Николов, председател на Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *