post

Изискванията за т.нар. СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти) отпадат. Това съобщи Иван Аржентински, съосновател на софтуерната компания ERP.BG, който през последните месеци представляваше ИТ бранша при преговорите с Националната агенция за приходите във връзка със спорната регулация.

СУПТО беше най-критикуваният текст от Наредба Н-18 на НАП, който беше поставил почти непосилни изисквания пред бизнеса при използването на какъвто и да е софтуер за управление на продажбите. Регулацията щеше да засегне всички физически търговски обекти, използващи някакъв софтуер за продажби, онлайн магазините, както и доставчиците на софтуерни системи, включващи управление на продажбите.

Бизнесът и НАП водят преговори по спорната наредба вече близо две години, като господстващото мнение е, че текстовете за СУПТО представляват свръхрегулация, която няма да постигне своя ефект, но ще доведе до сериозни проблеми за огромен брой компании. Редица фирми вече направиха сериозни разходи за да отговарят на новите изисквания и не е ясно кой ще им върне вложените средства и време.

От Министерството на финансите също потвърдиха новината за отпадането на регулацията за СУПТО. “Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО” – става ясно от съобщение в сайта на ведомството.

От там става ясно още, че след влизането в сила на промените в ЗДДС, министерството има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и ще отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.

Остава си неприятното усещане за хаотичния начин, по който се създават нови регулации с огромно влияние върху бизнеса. СУПТО беше въведено първоначално без реална оценка на въздействие, без визия, с редица промени в последният момент и много други несъвършенства.

“Това е резултатът, когато администрацията не се вслушва в мнението на експертите. Ние загубихме много време да ходим там, но от нашите мнения се взимаше 5 процента. Но трябваше да бъдем там, за да спасим, доколкото можем, бизнеса от тези безумия. А и най-малкото, за да има информация какво става” – посочва Иван Аржентински.

Той добавя все пак, че по време на дискусиите е станало ясно, че една голяма част от бизнеса въобще не е била наясно, че трябва да издава касови бележки и напомня, че в това отношение тепърва предстои работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *