post

По данни на Net Applications, популярността на операционните системи Windows XP и Windows 8 се увеличава приблизително еднакво. В сравнение с декември 2012, през януари 2013 г делът на Windows XP се е увеличил от 39,08% до 39,51%, а на Windows 8 — от 1,72% до 2,26% (ръст 0,43% и 0,54% съответно).

Изглежда закономерно постепенното намаляване на дела на непопулярната сред потребителите Windows Vista. През декември 2012 г делът на тази OS е бил  5,67%, а през януари – 5,24%. Операционната система Windows 7 заема 44,48% от пазара (45,11% преди месец). Linux достигна 1,21% след снижение до 1,19% през декември. В същото време, операционната система не успя да се върне до нивото си през ноември (1,25%).

И досега в статистиката се отчита „древната“ Windows 98, на която принадлежи 0,01% от пазара на настолните OS. На Mac OS X 10.8 през януари се падат 2,44% (2,27% през декември), а след нея се нарежда версията 10.6 (2% срещу 2,07% месец по-рано).

Като цяло лидер остава операционната система Windows: през януари 2013 г нейният дял е 91,71%, а през декември 2012 г — 91,74%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *