post

Градинките, парковете и междублоковите пространства са интегрална част от облика на всеки един голям и оживен град, както и на по-малките населени места. Това са локациите, където ежедневно майки излизат на разходка с децата си, тийнейджъри се събират да обсъждат актуални социални тенденции, пенсионерите пият кафе и разпалено обсъждат живота на своето потомство. 

Поддръжката или липсата на такава веднага се забелязва, що се отнася до тревните площи и градинките. Стандартно, що се касае до обществени площи, отговорност е на съответната община да подсигури необходимата комунална техника (косилни апарати, косачки, шредери) и ресурси за добрия им вид. За пространства, принадлежащи на конкретни хора или учреждения (училища, бизнес сгради и други), грижата пада върху собствениците. 

Но какво точно се разбира под поддръжка на зелени площи и кога е редно тя да бъде извършвана? 

Добрата грижа за тревните площи е системна и отчита тяхната сезонност, както и характера на растителния масив. Отделните видове флора имат нужда от различен тип грижи – било то по-големи или по-малки – затова е изключително важно да се вземат предвид всички особености, преди да се прибегне до реалното озеленяване и засаждане на растения. 

Какви видове зелени площи съществуват според вида на засадените растения?

Тревни площи

Това е най-времеемкият, трудоемък и регулярен вид поддръжка. Тревата през пролетните, летните и есенните месеци изисква непрекъснато косене и пръскане срещу вредители като кърлежи, а ако е декоративна, към добрата грижа трябва да се включат и торенето, поливането, аерирането, борбата с плевелите, кантирането и много други.

Храстови масиви и цветя

Храстите изискват редовно подрязване и торене, а декоративните цветя – периодично поливане, което да стимулира техния растеж и цъфтеж. Изрязването на храстите и цветята бива няколко вида в зависимост от крайната цел, която трябва да бъде постигната: подмладяване, съхраняване или оформяне на растението. Дейности като пръскане също са много важни както за защитата на растенията сами по себе си, така и за хората, които посещават тревните площи.

Дървета

Дърветата са многогодишни растения, които обичайно се нуждаят от прекопаване, торене, подрязване и други. Последното е главна част от тяхната поддръжка, като се прави с цел оформяне и премахване на сухи клонки. Ключов аспект е и пръскането срещу вредители, които могат да причинят дървесни болести.

Защо е необходимо обществото да се грижи за добрия вид на зелените площи?

Тревните пространства, както вече споменахме, се посещават от множество различни социални групи с цел разходка и развлечение. Лошата поддържа, освен неприятното впечатление само по себе си, може да доведе до разпространението на насекоми или други опасни животни, които да застрашат здравето, дори живота, на жителите. 

Отделно, зелените площи са и своеобразна емблема на населеното място в очите на потенциалните туристи. Нищо не говори по-ясно за качеството на живот в определен град или село от състоянието на парковете и градинките.

Не на последно място, необходимостта от адекватна поддръжка на растенията се затвърждава и по чисто практически причини. Често автомобилните пътища и и извън населеното място са обградени от дървета или храсти – ако те не се оформят и подрязват, видимостта на шофьорите намалява, увеличавайки риска от пътно-транспортно произшествие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *