post

Компанията ще изплати дивиденти по акциите си за първи път в историята си

 

Компания Meta представи финансовия си отчет за четвъртото тримесечие на 2023 година. Приходите надхвърлиха прогнозите на анализаторите, печалбата се утрои и за първи път в историята на компанията тя обяви изплащането на дивиденти на акционерите. На този фон ценните книжа на Meta поскъпнаха с 14 процента.

Приходите на компанията за тримесечието възлизат на 40,1 млрд. щ. долара при очаквани 39,18 щ. долара (LSEG). Печалбата на акция е 5,33 щ. долара при очаквани 4,96 щ. долара (LSEG). Броят на дневните активни потребители (DAU) достигна 2,11 млрд. души – прогноза 2,08 млрд. души (StreetAccount). Броят на активните потребители на месец (MAU) стана 3,07 млрд. души, а се очакваше 3,06 млрд. души (StreetAccount). Средният приход от потребител беше на ниво 13,12 щ. долара – в прогнозата беше 12,81 щ. долара.

Тримесечните приходи са се увеличили с 25% на годишна база от 32,2 млрд. щ. долара, което е рекордно високо ниво от средата на 2021 г., което показва възстановяване на пазара на онлайн реклама. Разходите на Meta са намалели с 8% на годишна база до 23,73 млрд. щ. долара, а оперативният марж се е удвоил до 41% – мерките за намаляване на разходите очевидно помагат за подобряване на рентабилността.

Нетната печалба нарасна повече от три пъти до 14 млрд. щ. долара или 5,33 долара на акция – година по-рано тя беше 4,65 млрд. щ. долара или 1,76 щ. долара на акция. Компанията заяви, че ще изплати на инвеститорите дивидент от 0,50 щ. долара на акция на 26 март. Паричните средства и паричните еквиваленти на Meta в края на 2023 г. нараснаха до 65,4 млрд. щ. долара, в сравнение с 40,7 млрд. щ. долара година по-рано. Meta също така обяви обратно изкупуване на акции за 50 млрд. щ. долара. Reality Labs, подразделението, отговарящо за проекта за мета-вселена, отчете продажби за 1 млрд. долара, но отново реализира загуба от 4,65 млрд. щ. долара.

През първото тримесечие на 2024 г. компанията очаква да осигури продажби в диапазона от 34,5 млрд. до 37 млрд. щ. долара, въпреки че анализаторите очакваха средно 33,8 млрд. щ. долара. Разходите в края на 2024 г. ще бъдат от 94 млрд. до 99 млрд. щ. долара. Към 31 декември 2023 г. броят на служителите на Мета е 67 317 души, т.е. с 22% по-малко от година по-рано – влияние на програмата за съкращения. Според финансовия директор Сюзън Ли най-големите двигатели на растежа на компанията са били бизнесът с електронна търговия, развлеченията и игрите. Финансовото възстановяване на компанията беше подхранено отчасти от китайските търговци на дребно Temu и Shein, които бележат силен растеж и инвестират в реклама във Facebook и Instagram. Китайските играчи са допринесли за 10% от приходите на компанията, осигурявайки на Meta растеж.

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг заяви, че рекламният бизнес се е възползвал от напредъка в областта на изкуствения интелект – рекламният бизнес на гиганта в социалните мрежи расте по-бързо от този на Google. Преди два дни Google също представи своя тримесечен отчет, като отчете 11% увеличение на приходите от реклама, което е по-малко от очакванията на анализаторите. Зукърбърг обеща, че Meta ще продължи да инвестира в изкуствен интелект и изграждане на компютърна инфраструктура, която да се справи с увеличените работни натоварвания. Компанията планира да постигне тази цел, без да увеличава броя на служителите. Главният изпълнителен директор призна, че компанията изпитва някои проблеми с персонала – те са свързани с организационни промени, които от своя страна бяха причинени от миналогодишните съкращения. В момента се извършва набиране на персонал в областите, в които се очакват по-големи инвестиции. Но в краткосрочен план увеличението на персонала ще бъде “относително минимално”, защото Meta трябва да “поддържа реда”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *