post

На 15.05.20223 в Техническия университет – София тържествено бе открит Център за дигитални технологии, изграден по проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“, в рамките на програмата за развитие на центрове за върхови постижения. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На церемонията присъстваха г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София, проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Оперативната програма „Наука за образование и интелигентен растеж“, ръководителят на проекта УНИТе, проф. д-р Красен Стефанов, г-жа Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката, проф. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, ректори на университетите-партньори по проекта, представители на фирмите-дарители на оборудване за лабораториите – Уникредит Булбанк, Дигитални и софтуерни решения, Мусала Софт, KPMG IT Services, Sirma Solutions, Euro American Solar, Cyber One, Zonta International, SAP, Hewlett Packard Enterprsise Bulgaria.

От страна на домакините присъстваха проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София, проф. д-р Георги Венков, зам.-ректор академичен състав и координация, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, зам.-ректор научна и приложна дейност, доц. д-р инж. Росен Радонов, зам.-ректор електронно управление, г-н Васил Велев, председател на Съвета на настоятелите на ТУ – София, проф. д-р инж. Огнян Наков, декан на Факултета за компютърни системи и технологии, декани, заместник-декани, преподаватели, служители, докторанти и студенти.

Проф. Кралов заяви: „Днес е велик ден не само за Техническия университет – София, но и за цялата техническа общност, а също така и за българското общество. Откриваме една инфраструктура, която е изградена с европейско и национално финансиране, но също така и подпомогната от бизнеса в немалка степен. Ние можем да се гордеем с това, което днес имаме. Поредният център за върхови постижения отваря врати, за да може в него не само да се извършва обучение, но и върхови научни изследвания, които да могат да бъдат трансферирани към индустрията, към бизнеса, към регионите. Искам да благодаря на всички за усилията, които бяха положени и да ги поздравя за неуморната работа, за да се достигне дотук. Специални благодарности на представителите на бизнеса, защото те са тези, които ни помагат не само да мотивираме младите хора, но и да ги подготвим в максимална степен, да са запознати със съвременните технологии и инженерни решения, така че по най-бързия начин да могат да ги трансферират. За да можем всички ние да работим за благото на обществото, за добруването между народите и в същото време да се върнем сред първенците на световната карта по отношение на технологичния прогрес.“

Поздравления за откриването на Центъра отправи вицепремиерът Атанас Пеканов: „Няма по важна инвестиция от инвестициите в образование. Именно затова за мен е чест да бъда днес тук, за поредния успех, който заедно институциите, бизнеса, академичните среди постигат. Цифровизацията и дигитализацията са ключови в 21-ви век, всички говорим за изкуствения интелект. Някои казват, че той е заплаха, не – той е възможност. Той е възможност, от която всички ние заедно можем да се възползваме. В историята на човешкото развитие през последните 200 години винаги е имало страхове от новите технологии. Винаги е имало страхове от загубата на работни места и всеки път тези страхове са се разбивали в реалността, че именно амбициозните хора, които гледат напред, успяват да намерят начин да се възползваме от тези нови технологии. С високите технологии ще създадем още повече възможности. Ще създадем още повече икономическо развитие и това се случва в добро съдействие между академичния сектор, университетите, институциите, с правилните политики и с представителите на бизнеса. Частният сектор, който осъзнава и навреме, идентифицира възможностите, знае, че трябва да инвестира в тях. Именно затова съм изключително доволен и благодарен, че тук реално се развива едно партньорство, такова, каквото виждаме и във водещите световни икономики. Едно партньорство между академичния сектор, европейските политики и национални политики за инвестиции в образованието и инвестиции от страна на частния сектор. Това е пътят напред, защото науката трябва да става все по ценна и да има все по централна роля в нашето общество. „Науката е свещ в тъмнината“, казва Карл Сейгън и ние трябва да озаряваме с тази светлина българското общество, защото науката и високите технологии дават път напред. Важно е да сме амбициозни, защото вярвам, че България има талантите да бъде на световно ниво и аз искам да гледаме напред, така че българските университети да бъдат сред първите университети в света.“

Милена Дамянова в своето слово отбеляза: „За мен е удоволствие да ви поздравя по случай откриването на Центъра за дигитални технологии към Техническия университет – София, финансиран по проект „Център за върхови постижения УНИТе. Центровете, изграждани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са повод за гордост и перфектен пример за сплотената българска научна общност. Именно благодарение на обединените усилия на екипи от различни български университети, Технически университет – София и други проекти, финансирани по програмата, успяват. УНИТе ще открие нов хоризонт пред научните и образователни дейности в областта на компютърните науки. България е силно ориентирана към сектора, към който е необходимо да се насочат големи инвестиции, за да имаме възможност да устоим на бързия подем и развитие. Вярвам, че центърът ще допринесе съществено за преминаването на България от групата на нововъзникващите иноватори, към тази на умерени иноватори. Благодарение на тях България ще израсне на международната сцена.“

Проф. дхн Георги Вайсилов каза: „Този център е част от, както вече разбрахте, от един по-голям проект Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ усилията на пет университета в страната за развитие на дигиталните технологии. Именно в тази област са информационните и комуникационни технологии и единствената, която по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансира и три центъра, един от които е съфинансиран съвместно с програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. В рамките на тази Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бяха финансирани общо 16 центъра за върхови постижения и компетентност, което беше едно огромно усилие. Не само за финансиращите организации, но също така и за самите университети и научни организации, които участваха в изграждането на тези центрове. Това ми дава основание да се надявам, че ще бъде успешно развитието и през следващия период, така че да може да използваме успешно създадената научна база. Освен дейностите в рамките на центъра, тази научна база ще може да бъде използвана и за други активности, за които Техническият университет – София вече получи финансиране или получава финансиране. Това е мрежата от изследователски университети, която беше създадена в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост в Република България. Така че имаме всички основания да смятаме, че центърът, който вече ще бъде открит тук, ще бъде едно от основните звена за развитие на дигиталните технологии и връзките на тези технологии с бизнеса и с нуждите на обществото през следващия програмен период.“

Йорданка Фандъкова заяви: “Поздравления за Техническия университет – София, за целия екип, който финализира този изключително важен проект. Поздравления за Оперативната програма. Изградиха се няколко центъра за върхови постижения в нашия град, в различните университети и всъщност това е истинската промяна и истинската трансформация на града ни. Изграждането на тази екосистема, която включва инфраструктура, научна, техническа, технологична инфраструктура, включва университетите, учените, големият научен потенциал на града ни, включва бизнеса като партньорство и нас институциите. И най–важното, включва младите таланти, които са мотивирани да работят, да се учат да надграждат. И аз вярвам, че всъщност това наистина е и най важната промяна и за бъдещето за нашия град. С Техническия университет – София сме отлични партньори в няколко проекти и аз бих искала да им благодаря. До октомври месец очаквам петдесет електронни услуги да станат почти изцяло електронни. Да се надяваме да бъдат надградени и по нататък специално с Техническия университет – София да работим по този проект. Надявам се, че младите хора ще запълнят позициите на толкова необходимите инженерни кадри както в бизнеса, така и при нас в общината и в нашите дружества.“

Проф. Наков завърши официалната част на церемонията с думите: „За мен е чест, че имам възможността да представя тази сграда и екипа, който я е създал. Това е една уникална, раздвижена, модерна сграда в обем около 2700 квадратни метра разгъната площ, 14 лаборатории са изградени тук. Най-важното е да се подчертае, че това е резултат от синергия и сътрудничество с европейските средства по програмата със средствата, които безвъзмездно дариха едни от най-големите ИТ компании, чийто управляващи директори имам честта да видя тук. Създадени са съвместно и специфицирани съвместно от наши специалисти и фирмите. Тук ще се обучават годишно около 3500 студенти, основно по дигитални технологии. Това са студентите от специалностите по компютърни системи, софтуерно инженерство, комуникации и комуникационна техника. Около 250 докторанти, около 380-400 чуждестранни студенти, млади учени, изследователи. Ние представяме Центъра като един добър модел на сътрудничество между европейските структури, университетските управления и бизнеса, което за нас е изключително важно.

След официалното откриване бе прерязана лентата на новооткритата сграда и гостите разгледаха всички лаборатории.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *