post

Специалистът при дисплеите AOC с гордост обяви, че е един от първите производители на дисплеи, който получава статут TCO Certified, generation 9. TCO Certified, generation 9 за дисплеи беше публикуван едва наскоро – на 1-ви декември 2021 г. С 34 монитора с бизнес фокус, сертифицирани като TCO Certified, generation 9, AOC има третото най-голямо портфолио от модели, носещи този престижен знак. От 22-инчови до 34-инчови, моделите на AOC, които са TCO Certified, generation 9, предлагат резолюции от Full HD до 4K, позволявайки на потребителите с много различни изисквания да направят устойчив избор.

TCO Certified, generation 9 сертифицира продукти, които са произведени по подчертано социално отговорен начин, включително що се отнася до веригата на доставки и нейната отговорност и прозрачност, в съответствие с анти-корупционните ценности и при използване на утвърдени химични процеси и добив на суровини.

В днешния свят устойчивостта е едно от основните предизвикателства, които всички сектори, включително IT продуктите, срещат. Пътуването до постигане на истинска устойчивост е постоянно подобрение, което засяга много аспекти, включително социално и екологично отговорното производство, интегрирането на кръгови бизнес модели, удължаване на живота на IT продуктите и намаляване на електронните отпадъци.

През 2021 г. AOC демонстрира фокуса си върху устойчивото бъдеще на планетата по различни начини. През февруари офисите на AOC в Амстердам бяха одитирани и получиха сертификат ISO 50001 съгласно Европейската директива за енергийна ефективност (EED). ISO 50001 има за задача да установи енергийните потоци и да определи потенциалните икономии. AOC премина и външен ISO 14001 одит, който определя изискванията за система за управление на околната среда. AOC дефинира по-ефективни по отношение на ресурсите продуктови дизайни с използване на по-малко стирофом, пластмаса и мастило. Тази година AOC продължи да се фокусира върху социалната отговорност, публикувайки политика за човешките права за цялата компания с TPV и подкрепяйки благотворителни каузи, посветени на гейминга като SpecialEffect във Великобритания.

Текущата B2B линия на AOC B2B е насочена към широк спектър от професионални потребители. Тя започва от портативни 15,6” монитори с тъч екран и стига до ultra-wide 34” размери и резолюции от Full HD до 4K. Портфолиото покрива различни сценарии на употреба от стандартни монитори до машини за продуктивна работа с вградени USB-C докинг възможности. За устойчивите бизнеси, които се стремят да намалят своя въглероден отпечатък, офис мониторите на AOC, сертифицирани като TCO Certified, generation 9, са избор точно в целта.

„Искаме да благодарим на TCO Development за пускането на този нов TCO сертификат. Generation 9 в още по-голяма степен изисква от производителите като нас да предлагат още по-зелени продукти на пазара. Съвместно с TCO Development ще отведем устойчивостта и кръговата икономика на следващото ниво.” каза Kevin Yang, Мениджър за техническите продукти и съответствието за Европа и ОНД в AOC и MMD.

Основана през 1992, TCO Certified е трета страна, извършваща глобално сертифициране за устойчивост на IT продукти (съгласно ISO 14024), което е независимо от IT индустрията и купувачите, и е разработено от организацията TCO Development.

Когато потребителите купуват TCO Certified generation 9 сертифицирани продукти, те могат да са сигурни, че купените продукти отговарят на строгите критерии, свързани със социална и екологична отговорност за целия живот на продукта. В generation 9 са подобрени критериите за борба с корупцията и произхода на минералите, разширен е обхватът на по-безопасните алтернативи на опасните субстанции и са представени по-амбициозни цели за кръгова икономика. В допълнение са добавени нови индикатори за устойчивост, което да помогне на купувачите да направят информиран избор за устойчивостта на продуктите.

Пълният лист от задължителни критерии и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, както и допълнителни дефиниции и пояснения, могат да бъдат намерени в документацията за TCO Certified, generation 9.

В тези предизвикателни и турбулентни времена, пред които е изправен света, AOC е изключително горда от това постижение. Чрез предлагането на толкова голям брой високоустойчиви продукти на пазара, AOC постига позитивно екологично и социално въздействие като производител като в същото време позволява на купувачите да направят по-добър и по-зелен избор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *