post

За изграждането на съвременните телекомуникационни мрежи се използват доказалите се във времето оптични кабели от Elx.bg. Къде намират приложение и какво представляват? Какви видове има и каква е поддържаната максимална скорост за предаване на данните? Нека видим по-долу!

Защо оптичният кабел е предпочитан за интернет?

Той представлява съвкупност от фиброоптични влакна, имащи способността да извършват пренос на данни чрез светлинна вълна. За изработката им обикновено се използват материали от рода на специално стъкло или пластмаса поради отличните им светлинни свойства. Предимствата на оптичните кабели ги нареждат сред най-предпочитаните варианти, когато става дума за изграждане и експлоатация на телекомуникационни мрежи, бързина на скоростта за предаване на данните и тяхната сигурност. Чрез оптиката може да се предава информация с висока скорост за аудио, телевизия и интернет.

Сред основните предимства на оптичните кабели са:

  • Ниските им цени в сравнение с медните, които са по-скъпи и морално остарели вече техни аналози;
  • Значително по-лекото им тегло и лесната инсталация;
  • Невъзможност за причиняване на пожар поради нулевото провеждане на ток и вероятност за възпроизвеждане на искра;
  • Липса на каквито и да било загуби по време на предаване на информацията дори и при километрични дължини на оптичния кабел;
  • Голямата дълготрайност (приблизително 20-25 години).

Какви видове най-често се използват?

За интернет и телевизия най-предпочитани са оптичните кабели с едномодови и многомодови влакна. При многомодовите разпространението на светлината става в няколко мода. Дебелината на сърцевината съответно е по-голяма в сравнение с едномодовите (50µm или повече срещу скромните 9µm). Тези, които са с повече мода, са предпочитани решения за интернет при необходимост от постигане на по-високи скорости за предаване на данните. Те обаче имат един съществен недостатък – на големи разстояния сигналът бързо затихва.

За да се избегне недостатъкът на многомодовите решения при голяма дистанция, често използвани са кабелите с едномодови влакна. Тяхната по-малка сърцевина намалява или анулира нуждата от използване на ретранслатори, понижавайки разходите при изграждане на инсталацията. Достиганите скорости за интернет могат да са в диапазона от 2,5 Mbps до 10 Gbps при разстояния над 10 км.

Къде намират най-широко приложение

Често използвани са за изграждане на локални или обществени многокилометрови трасета на телекомуникационни мрежи за високоскоростно предаване на данни. Намират приложение в дома и офиса, където компютрите трябва да са свързани в локална мрежа и да получават интернет връзка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *