post

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД представи второ обновяване на осмата версия на своята семантична база GraphDB. Новата версия на платформата включва редица базови подобрения и няколко нови ключови функционалности, като настройки, тестване, по-бързо и лесно индексиране. Най-новата версия на GraphDB включва значително опростен протокол за клъстерите, който улеснява конфигурацията. Направени са и множество подобрения в интерфейса за управление на софтуерните настройки и работния плот.

Освен това, GraphDB 8.2 позволява на външни потребители да използват вътрешната клъстерна тестова среда. Тази нова функция позволява бързо да се създадат и развиват интеграционни тестове, като се инициализира графовият клъстер и се използват собствени компоненти. Тестовата рамка вече поддържа по-лесна проверка на интеграцията между решенията на клиента и базата данни.

В тази версия се въвежда Connector 7.0, който позволява надграждане и актуализация на последните функции на версиите ES 5.x, SOLR 6.4 и Lucene 6.4. Основното предимство на Connector 7.0 е, че позволява по-ефективно управление на големи партиди актуализации. Осъществени са също и корекции на грешки в кода и някои важни подобрения. С тази нова ключова функция се предоставя по-висока скорост на конекторите за индексиране на големи писмени транзакции, както и по-стабилно изпълнение при работа с клъстера при екстремно натоварване за четене / писане или при забавяне на работата.

Накрая, с новата версия GraphDB 8.2 се въвеждат редица корекции на програмни грешки, включително надграждане до последната версия на проекта RDF4J. Това позволява достъп до RDF модели, ориентирани към значенията, и използването на по-стабилна база данни като цяло.

Повече информация, може да намерите тук: https://ontotext.com/company/news/graphdb-8-2-quicker-easier-start-data-analytics/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *