post

Преди да започнете да търгувате, трябва да си отворите сметка в борса за криптовалути. Този процес може да включва много стъпки и може да се наложи да се включите в списък на чакащите за сметка. Но преди това, нека разгледаме какво трябва да знаете.

Пазарът на криптовалути се различава от досега познатите финансови пазари по начина си на функциониране. Поради това е особено важно да разбирате жаргона и свързаните с него технически термини, преди да започнете да търгувате.

Криптопазарът е децентрализирана мрежа за цифрови валути, т.е. не се управлява от централен сървър, а чрез система за проверка на трансакциите от типа “peer-to-peer”. При покупко-продажба на криптовалути транзакциите се добавят към блокчейна – споделена цифрова счетоводна книга, т.е. архив, в който се записват данни – чрез процес, наречен “добив”.

Известно е, че криптовалутите също са волатилни, така че е важно да знаете какво ще раздвижи пазара. Това може да бъде всичко – от ICO (Initial Coin Offerings) и разклонения на блокчейн до движещи пазара новини и правителствени регулации.

План за търговия

Създаването на солиден план за търговия е от решаващо значение за успеха на всеки търговец. Това обаче важи с още по-голяма сила за търговците на криптовалути, тъй като този пазар може да бъде силно волатилен. Това е нож с две остриета, тъй като волатилността прави пазара изключително привлекателен, от една страна, но труден за търговия, от друга. Поради тази причина планът ви за търговия трябва да включва инструменти за управление на риска, очертаване на целите ви, идея за това коя криптовалута искате да търгувате и методология за отваряне и затваряне на позиции, известна като стратегия за търговия.

Защо да използвате план за търговия?

Наличието на план и стратегия може да бъде много полезна част от процеса на търговия, независимо от нивото на опит на търговеца. На първо място, той може да послужи за бърза проверка на разумността преди сключването на трейда – начин търговецът да се увери, че възможността съответства на неговия подход към пазарите. Също така, след като сделката бъде приключена, може да бъде конструктивно да се направи преглед на нейното представяне спрямо очакванията. Това може да помогне да се установи дали са допуснати грешки или има области за подобрение.

Как да го създадете?

Не е задължително планът за търговия да е сложен; всъщност най-добрите планове за търговия често имат някои много прости принципи в основата си. Една проста стратегия може да бъде ефективен начин за улавяне на значителни движения, което означава, че можете да я използвате на различни пазари.

Основният шаблон може да започне с няколко реда, описващи цялостната стратегия за търговия, последвани от контролен списък за всяка сделка, за да се определи дали тя отговаря на критериите.

Анализ

Планът ви трябва да включва и проучване, което сте направили на пазара на криптовалути: чрез технически или фундаментален анализ.
Техническият анализ се фокусира върху представянето на цената на криптовалутата и нейните исторически модели, докато фундаменталният анализ разглежда външните фактори и макроикономическите данни, които влияят на вашите цифрови активи. Независимо кой метод ще изберете, важно е винаги да следите новините, които биха могли да повлияят на пазара, тъй като криптовалутите са особено чувствителни към пазарните настроения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *