post

Tърговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет бележи ръст с 16.4% на годишна база, сочат предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

В сравнение със същия месец на миналата година оборотът в търговията на дребно като цяло расте с 5%. Данните не обхващат продажбите на автомобили и мотоциклети. Спрямо март търговията на дребно расте с 0.9%.

Продажбите на медикаменти отново са водещи по оборот, като през април оборотът при тях расте с 9.1% за година, а този при храните, напитките и тютюневите изделия – със 7%.

Оборотът при битовата техника, мебели и други стоки за бита расте с 4.9%, търговията на дребно с разнообразни стоки – с 3.3%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 3.1%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 4.3%.

В сравнение с март търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника расте с 6%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 4.7%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 2.2%.

Намаление е отбелязано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 2.6 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *