post

С настъпването на новата учебна година на хоризонта се задава забележителна възможност за учениците от целия Европейски съюз (ЕС), която обещава ангажираност и ограмотяване по демокрацията на ЕС. Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) стартира конкурса ImagineEU и кани учениците да се впуснат в едно откривателско пътешествие.

ЕГИ е демократичен инструмент, предназначен да насърчава активното гражданство и ангажираност в рамките на ЕС. Тя дава възможност на европейските граждани активно да формират политиките на ЕС и да участват в неговите демократични процеси. Сега е ред на учениците да се включат чрез конкурса ImagineEU — състезание, твърдо основано на принципите на ЕГИ.

В основата на това новаторско образователно пътуване се крият наскоро пуснатите материали за ЕГИ за училища: „Демокрацията в ЕС в действие — изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива“. Интерактивен ресурс, насочен към учителите и разработен, за да предостави на учениците знания и умения, които ще им дадат възможност да станат активни и ангажирани граждани на ЕС. Материалите запознават учениците с ЕС и наличните инструменти за участие в неговите демократични процеси и служат като основа, върху която учениците ще градят своите визии за една по-добра Европа.

Материалите съдържат четири тематични раздела, всеки с различен фокус, като започва от по-общи сведения за ЕС и преминава към по-конкретна информация и дейностите, свързани с ЕГИ. Материалите за ЕГИ се предлагат на всички официални езици на ЕС.

Тази учебна година учениците от всички държави членки на ЕС са поканени да споделят своите иновативни идеи и да си представят конкретни действия, които биха направили Европа още по-добро място за живеене. Конкурсът идва с примамлив стимул — възможност за отборите победители да спечелят образователна екскурзия до Брюксел, самото сърце на ЕС.

Но какво точно се очаква от участващите ученици?

Насърчаваме ги да се съберат на малки групи, където могат заедно да помислят за промени на европейско ниво, които биха могли да подобрят качеството на живот на всички граждани на ЕС. Водени от своята визия, те се впускат в творческия процес да създадат убедителен видеоклип, за да съберат подкрепа за своята кауза.

Конкурсът е отворен за всички гимназиални ученици в ЕС, които учат в една от последните две години на образованието си. Първите три отбора заедно със своя учител ще пътуват до Брюксел, където ще се срещнат с представители на европейските институции, занимаващи се с ЕГИ, и ще научат повече за ролята на различните институции на ЕС и историята на ЕС.

Видеоклиповете (с продължителност до 3 минути) трябва да бъдат разработени и създадени от група от до 7 ученици от едно и също училище, работещи под наставничеството на един или двама учители.

След като бъдат изпратени, отговарящите на условията видеоклипове ще бъдат качени на интернет страницата на конкурса, където зрителите ще се насърчават да гласуват за своите фаворити и да ги подкрепят.

След приключване на публичното гласуване най-добрите видеоклипове ще бъдат оценени от конкурсното жури и ще бъдат обявени трите печеливши групи.

Крайният срок за записване е 13 декември 2023 г. Пълните правила на конкурса и подробности за кандидатстването са достъпни на уебсайта на конкурса.

Събудихме ли интереса ви? Повече информация е достъпна на уебсайта, включително изчерпателни подробности за самата ЕГИ.

Какво представлява ЕГИ?

ЕГИ е демократичен инструмент, разработен, за да насърчава гражданите на различни държави — членки на ЕС, да се застъпват за промяна по въпроси, които са от значение за тях и по които Европейската комисия има правомощието да предлага закони на ЕС. ЕГИ дава възможност на групи от организатори (от поне 7 държави членки) да предлагат закони, които потенциално да оформят бъдещето на политиките на ЕС.

След проверка за правна допустимост гражданите на ЕС се подканват да подкрепят инициативи в продължение на една година. След като инициативата събере един милион подписа, а националните органи ги потвърдят, членовете на Комисията вземат решение за официалния отговор на инициативата, като обръщат внимание евентуално какви действия ще последват и защо.

От 2012 г. над 900 граждани са стартирали 103 инициативи в редица области на политиката, вариращи от околна среда и хуманно отношение към животните до транспорт, защита на потребителите, социални права и основни права. Над 18 милиона подписа са събрани в целия ЕС, от които над 193 хиляди — в България. Към момента се събират подписи за 10 инициативи, а други 9 инициативи са получили официален отговор от Европейската комисия.

Научете повече за ЕГИ

За да научите повече за ЕГИ, можете да изслушате новопубликувания епизод от подкаста CitizenCentral (предлага се също за Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts и Soundcloud).

В епизода се обсъжда въздействието на успешните граждански инициативи:

• Основни данни за ЕГИ
• Инициативи в процес на събиране на подписи
• Запознайте се с посланиците на Европейската гражданска инициатива (Europa.EU)
• Насоки на конкурса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *