post

Водещи учители, образователни експерти и директори на училища от цялата страна ще се включат на 10 и 11 ноември в Пловдив в конференцията „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“. Презентатори и гости на събитието ще бъдат представители на институции и неправителствени организации от България, Малта, Гърция, Италия, Австрия и Румъния, както и представители на компаниите Google и Intel. Организатор на националната конференция с международно участие е Център за творческо обучение по проекта SEEVAL и с подкрепата на Община Пловдив.

“Това е конференция за цялостния училищен подход към преподаването и ученето. Тя има за задача да открои добрите практики на училища с визия, насочена към цялостното развитие на учениците, образователните иновации, личната реализация и непрекъснатото професионално развитие на педагогическите кадри” – посочват организаторите.

Важно място в образователната трансформация имат технологиите и иновативните методи за педагогическа работа, подпомагащи непрекъснатото професионално развитие и лична реализация на кадрите. В рамките на конференцията ще бъдат представени най-добрите практики от България и чужбина в академичното и социално-емоционалното образование.

Конференцията ще включва презентации и пленарни сесии. Ще се проведат и работилници и панелни дискусии, в които участниците ще могат да се докоснат до най-новите образователни практики от първо лице с помощта на експерти в областта. Част от темите в програмата са: местни политики; управленски решения за трансформация на училища; учене чрез игра с LEGO Education; „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) за уменията на 21 век; облачни платформи, модел 1:1 (устройство за всеки ученик), електронно обучение и др. Подробна програма прочетете тук: https://conferencebg.seeval-project.eu/program

„Бъдещето на образованието принадлежи на училища, в които академичните постижения са равнопоставени с креативността, емоционалното благополучие и практическите умения за живота, а технологиите подкрепят сътрудничеството и ученето. Предизвикателствата на реалния свят трябва да се пренасят в безопасното пространство на класната стая, за да дадат възможност на младите умове да ги разрешават. В училищата е нужно да се създаде чувство за принадлежност и ученето да е забавно.” – споделя още екипът на Център за творческо обучение.

Повече информация разгледайте на уебсайта на конференцията: https://conferencebg.seeval-project.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *