post

Номер 112 ще бъде достъпен и за хора със слухови или говорни увреждания. Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, предложени от “БСП лява България”.

Техническото решение, с което Министерството на вътрешните работи (МВР) ще осигури възможност на хората със слухови и говорни увреждания да подават сигнали на телефон 112, е специално приложение за смартфони, за което мобилните оператори ще дават безплатен достъп до интернет. Чрез него ще могат да се подават текстови сигнали до системата. Решението трябва да заработи до една година.

В законопроекта е предвидено промените да влязат в сила шест месеца след обнародването им в “Държавен вестник”. Това ще даде време за предварителната подготовка и за осигуряване на бюджетни средства за въвеждане на промяната, посочват в мотивите си вносителите. Според тях в правомощията на МВР ще е да се намери най-доброто техническо решение, чрез което хората с увреждания да могат да подават сигнали на спешния номер.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *