post

Национална компания “Железопътна инфраструктура” въведе в 72-часова пробна експлоатация нови компютърни системи за управление движението на влаковете в гарите Маноле и Белозем от днес. С това приключва изпълнението на обект “Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово”, част от втората фаза на проекта за обновяване на железопътната линия Пловдив-Бургас.

Проектът се съфинансира със средства от Европейския съюз чрез Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 2020.

С изпълнението на тази част от проекта се постига повишаване скоростта на движение на влаковете в участък Скутаре-Оризово и намаляване на времето за пътуване, повишаване на безопасността, осигуряване на достъпна среда до железопътната инфраструктура за лица с намалена подвижност, привеждане на железопътната линия в участъка с европейските стандарти и оперативна съвместимост с Трансевропейската жп мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *