post

Уникален инфраструктурен комплекс отвори врати

 

Нов инфраструктурен комплекс с най-съвременни технологии за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания откриха днес министър-председателят акад. Николай Денков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и директорът на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ) чл.-кор. Светозар Маргенов, който е ръководител на Центъра за върхови постижения. Новият български суперкомпютър Хемус е част от комплекса, който включва система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения и средства за дигитализация.

Суперкомпютърът ще подпомогне работата на стотици български учени, които да бъдат конкурентноспособни на своите колеги от чужбина в използването на мащабна високопроизводителна техника, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той подчерта, че областите, които обслужва са много – математика и информатика, медицина, химия и др. Инфраструктуратата в България за българските учени се подобри значително за последните години, благодарение на редица проекти, уточни председателят на БАН.

Този център с новата техника и с учените, които работят в институтите партньори, е на изключително високо европейско ниво. Познавам работата на колегите, които от години разработват нови алгоритми и методи за високопроизводителни изчисления. За тях е много важно заедно с научната експертиза да бъдат оборудвани и със съответната техника на високо ниво, каза премиерът акад. Денков и допълни, че учените работят в сътрудничество с международната научна общност и в институтите на БАН идват както докторанти от чужбина, така и гост- учени.

Премиерът допълни, че ще работи за това наличната техническа база да бъде подпомогната и с по-добри заплати за младите учени. Експертите тук са на изключително високо ниво. Тепърва този потенциал ще се развива и ще намира своето приложение в полза на бизнеса и на живота на хората в България, каза още акад. Денков.

Официалната церемония се проведе в Научен комплекс-1 на БАН с участието на проф. Генка Петрова, зам.-министър на образованието и науката, Бойко Благоев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Мария Косанова, упр. директор на HP, представители на академичната общност и бизнеса.

Комплексът е изграден от Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уникалната инфраструктура включва:

Суперкомпютър

с близо 100 000 ядра и производителност над 3 PetaFlops (със скорост над 3 х 1015 операции с плаваща запетая в секунда).

Суперкомпютърът Хемус дава възможност за извършване на мащабни научни изследвания в области като изкуствен интелект, климатология, биоинформатика, лекарствен дизайн, широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси, моделиране на динамични процеси в индустрията и високопроизводителен анализ на големи данни.

Система за съхранение на данни.

Системата дава възможност за съхранение и обработка на близо 6,72 ПетаБайта данни в съответствие с принципите FAIR, т,е, данни, които отговарят на принципите за намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторна употреба.

Центрове за разработка на приложения,

разположени в ИИКТ и шестте партньора на Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ.

Изградени са 7 високопроизводителни сървърни системи с графични ускорители и специализиран софтуер, свързани със суперкомпютъра и дейта центъра, за обработка и визуализация на данни, разработка и тестване на приложения.

Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Лабораторията разполага с преносими системи за лазерно сканиране, комбинирана система за динамични изпитания и система за индустриална рентгенова компютърна томография с възможност за in situ изследвания.

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ утвърждава позицията на България като регионален лидер в областта на информатиката и ИКТ. Повече прочетете на ict.acad.bg/?page_id=162.

След откриването в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН бяха представени интегрираната научно-изследователска инфраструктура и най-значимите постижения на Центъра. Събитието може да гледате в You Tube канала на БАН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *