post

Управлението по патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) е издало на Hyundai патент за “оборудване и метод за навигационно управление” (Apparatus and method for navigation control). Зад това название се крие система за засичане на “легнали полицаи” – изкуствени неравности на пътя, които са предназначени за забавяне на транспортните средства. Тези елементи за принудително намаляване на скоростта се поставят в градските зони, в близост до училища, пешеходни пътеки и т.н.

Преминаването през легнал полицай на висока скорост е опасно за елементите на окачването на автомобила, което може да доведе до сериозна повреда и нужда от ремонт. В същото време, не са редки случаите, когато водачът просто не забелязва изкуствената неравност. Новата система на Hyundai е призвана именно да предупреждава за необходимостта от намаляване на скоростта.

Системата получава информация от GPS приемник, фронтални камери на автомобила, радари и други сензори. На базата на тези данни се изчислява височината, широчината и извивката на изкуствената неравност. Понататък се предлага оптималната скорост, с която следва да се преодолее препятствието. Ако автомобилът се движи прекалено бързо, водачът получава съответното уведомление.

Патентованата система може да бъде реализирана както в обикновените коли, така и в автомобилите с автопилот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *