post

Органичен ръст от 3,0%, с продължаващ реален вътрешен ръст (RIG) от 2,5% и ръст в цени от 0,5%. Ръстът бе подпомогнат от по-силния напредък в САЩ и Китай, както и в категорията „Детско хранене“.

Общите отчетени продажби се увеличават с 2,1% до 91,4 млрд. швейцарски франка (2017 г.: 89,6 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 0,7%, а валутните курсове намаляват продажбите с 1,6%.

Маржът на основната търговска печалба от оперативна дейност (UTOP) достига 17,0%, което е с 50 базисни пункта повече. Маржът на търговската печалба от оперативна дейност (TOP) се е увеличил с 30 базисни пункта до 15,1%, което отразява по-високите разходи, свързани с преструктурирането.

Печалбата на акция се е увеличила с 45,5% до 3,36 швейцарски франка за отчетния период. Основният доход на акция се увеличава с 13,9% в постоянна валута и с 13,1% за отчетния период до 4,02 швейцарски франка.

Свободни парични потоци в размер на 10,8 млрд. швейцарски франка, което е с 15% повече.

Предложено увеличение на дивидентите от 10 сантима до 2,45 швейцарски франка на акция. Нестле възнамерява да приключи текущата програма за обратно изкупуване на акции в размер на 20 млрд. швейцарски франка шест месеца по-рано от предвиденото до края на 2019 г., което отразява силното генериране на свободни парични потоци. През 2018 г. на акционерите са върнати 13,9 млрд. швейцарски франка чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Нестле ще проучи стратегическите възможности за дейността с колбасите Herta (замразени разфасовки колбаси и месни продукти) като допълнителна стъпка в позиционирането на портфолиото към атрактивни бързо растящи категории.

Перспективи за 2019 г.: непрекъснато подобрение на органичния ръст и основния търговски марж на оперативната печалба спрямо целите за 2020 г. Очаква се увеличение на основния доход на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

Марк Шнайдер, Главният изпълнителен директор на Нестле, каза: „Доволни сме от нашия напредък през 2018 г. Всички показатели за финансовото изпълнение се подобриха значително и станахме свидетели на възобновен растеж на двата ни най-големи пазара, САЩ и Китай, както и в категория Детско хранене. Нестле продължава да инвестира в бъдещ растеж и – в същото време – увеличава размера на паричните средства, върнати на акционерите чрез програмата за дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Постигнахме значителен напредък в преобразуването на нашето портфолио и засилихме стратегическия фокус на Групата ни, като подсилихме ключовите категории на растеж и географските области в процеса. Нашата уникална стратегия “Балансирано хранене и активен начин на живот“, в основата на която стоят храните, напитките и специализираните хранителни продукти, стана много по-ясна, след като приключихме значителен брой сделки и обявихме стратегически изгледи за Nestlé Skin Health (Нестле здраве за кожата) и Herta.

През 2018 г. обновихме нашия иновационен механизъм, най-вече за да осигурим непрекъснато технологично лидерство и по-кратко време за лансиране на продукти. В бързопроменящата се среда на храните и напитките, Нестле разполага с всичко необходимо, за да привлича потребителите със значими иновации и продукти от първа необходимост.

Отново потвърдихме нашето устойчиво лидерство във време, в което потребителите и регулаторните органи по света все повече търсят решения на днешните екологични и обществени проблеми. Нашите решителни действия и силната ни ангажираност в справянето с глобалния проблем с отпадъците от опаковки са пример за това.

На път сме да постигнем целите си за 2020 г. и да позиционираме Нестле за продължителен и устойчив растеж през следващите години.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *